ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26 10 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ