ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26 10 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 10 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/16642