ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ – Τμήμα Ανάπτυξης Π.Ε. Κω, αρ. πρωτ. 11600/18-10-2022