Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων στην Π.Ν.Αι.

Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων στην Δωδεκάνησο:

 

Προηγούμενες Αναρτήσεις

Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων, μέχρι την 31-5-2022.

Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων, μέχρι την 31-12-2021.

Αίτηση άδειας ίδρυσης Φαρμακείου (PDF)


Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων στις Κυκλάδες:

Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων για την Π.Ε. Κυκλάδων, μέχρι την 31-12-2022.

Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-5-2022.

Αίτηση άδειας ίδρυσης Φαρμακείου (Doc)