Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Επιμέρους Συμβάσεων Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Σύρου για τα Σχολικά Έτη 2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών