ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-09-2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ