Δελτίο πιστοποίησης τιμών για το β’ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 για τη Π.Ε. Κω 

Δελτίο πιστοποίησης τιμών για το β’ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 για τη Π.Ε. Κω