ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/9/2022 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/9/2022 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΩ