Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θήρας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Η Πρόσκληση