Γιώργος Χατζημάρκος : «Μια – μια κλείνουμε τις πληγές αυτού του τόπου, με προτεραιότητα στα ξεχασμένα»

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα νησιά ευθύνης της, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκοςκαι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «. Ωμέγα Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ και ΕΜΒΕΛΕΙΑ με δ.τ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.», Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος,υπέγραψανχθες την σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Αντιπλημμυρική Προστασία Αρχαγγέλου Ρόδου», συνολικού ύψους ,08 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

1_Σύνταξη υδρολογικής μελέτης για όλη την λεκάνη απορροής και για όλα τα ρέματα, των οποίων η απορροή καταλήγει στην γέφυρα Μάκρωνα, προκειμένου να εκτιμηθεί η παροχή αιχμής της πλημμύρας της 50ετίας στις κρίσιμες θέσεις ελέγχου.

2_Σύνταξη γεωλογικής μελέτης, η οποία απαιτείται στα πλαίσια της υδρολογικής μελέτης.

3_Σύνταξη τοπογραφικής αποτυπώσεως στις θέσεις των προτεινομένων νέων έργων. Θα συνταχθεί επίσης αποτύπωση όλου του μήκους της κοίτης του ρέματος Λειβάδια από την Εθνική οδό, έως και τουλάχιστον 50 μέτρα κατάντη της γέφυρας Μάκρωνα στον δρόμο προς την παραλία Στεγνών. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και την κτηματογράφηση στις θέσεις των έργων, σε όποιες θέσεις δεν υπάρχει.

4_Σύνταξη προμελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού Αρχαγγέλου με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις εκτός από την μηδενική.

5_Σύνταξη γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στις θέσεις εκτελέσεως των έργων.

6_Σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινομένων έργων.

7_Σύνταξη της οριστικής μελέτης των προτεινομένων έργων. Θα προβλέπεται η κατασκευή των έργων σε φάσεις με ιεράρχηση της σειράς κατασκευής των.

8_Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

9_Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Η σύμβαση συνολικού ύψους ,08 ευρώ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 10 μήνες από την υπογραφή της.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε σχετικά:

«Μια – μια κλείνουμε τις πληγές αυτού του τόπου, με προτεραιότητα στα ξεχασμένα. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή, στην πιο δύσκολη περίοδο της χώρας και του τόπου, δείχνει την αξία της δουλειάς με σχέδιο, αγάπη, ενδιαφέρον και αφοσίωση, ενάντια στις λογικές της μιζέριας. Εργαζόμαστε σκληρά, κάνουμε πράξη όσα δεν έγιναν στις “καλές εποχές” και συνεχίζουμε».