Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Μαρίνα στην θέση « ΠΗΔΑΛΙ » Ερμούπολης Σύρου .» ( ΠΕΤ:2112696014 )

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ