Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και Λειτουργία Λιμενικής Εγκατάστασης Οχληρών Φορτίων στη θέση « Αλμυρός » Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων » ( ΠΕΤ 2205777127)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/16180