Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 30 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/15862