Η επέκταση της προβλήτας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της περιοχής με όλα τα οφέλη που αυτή θα επιφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού

Στη σύναψη συμφωνητικού ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Υποστηρικτικές Μελέτες και Οριστική Μελέτη του έργου Επέκταση Προβλήτας Λιμένα Αγαθονησίου», έναντι του συνολικού ποσού των ,10 ευρώ,προέβησαν  ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, Νεκτάριος Κοκκώσης, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κόττορος και ο εκπρόσωπος του ανάδοχου σχήματος τεχνικών, μελετητικών γραφείων, μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Έχει προηγηθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου και Δήμου Αγαθονησίου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της, καθώς και την υλοποίηση του έργου, που αφορά στην εκπόνηση μελετών (προκαταρκτικής, ΜΠΕ, υποστηρικτικών μελετών και οριστικής μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης) για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου».

Ειδικότερα, οι μελέτες αφορούν στην κατασκευή (επέκταση) προβλήτας κατ’επέκταση της υπάρχουσας στον όρμο Αγίου Γεωργίου Αγαθονησίου. Η υπάρχουσα αποβάθρα εφάπτεται στα όρια του οικισμού, κατασκευάσθηκε προ 35ετίας περίπου στην ανατολική πλευρά του όρμου και έχει μήκος 80μ x μέσο πλάτος 35μ. Στην κυρίως αποβάθρα δένουν, εκτός από το πλοίο που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής ή M/S.

Στο παραλιακό τμήμα του οικισμού βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια και καφέ. Η επέκταση της προβλήτας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της περιοχής με όλα τα οφέλη που αυτή θα επιφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την φιλοξενία των τουριστών με ή χωρίς σκάφη. Το νέο τμήμα θα εξυπηρετεί την ασφαλή προσέγγιση του πλοίου της γραμμής.

Με την ευκαιρία επέκτασης της προβλήτας, θα κατασκευασθούν στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης κρηπιδώματα – στις θέσεις που υπάρχουν αυτοσχέδια και δένουν αλιευτικά ή σκάφη αναψυχής – με τον εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών τις εγκαταστάσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου κλπ, και τις εγκαταστάσεις για την αποφυγή ρύπανσης.

Με την επέκταση της αποβάθρας θα καταστεί δυνατή η πρυμνοδέτησηF/B, ασχέτως καιρού, καθώς θα υπάρχει κρηπίδωμα στη νότια πλευρά και οι κινήσεις θα γίνονται εξωτερικά (νότια) της λιμενολεκάνης όπου ο κύκλος ελιγμών είναι επαρκής. Η προέκταση της προβλήτας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στη μεγαλύτερη προστασία στο εσωτερικό του όρμου όπου δένουν σε πρόχειρα κρηπιδώματα αλιευτικά και σκάφη αναψυχής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα χρήσης των κρηπιδωμάτων και κατά τον χειμώνα. Στη θέση των πρόχειρων κρηπιδωμάτων θα κατασκευασθούν σύγχρονα με την προοπτική να αυξήσουν τη χωρητικότητα του λιμενίσκου σε σκάφη αναψυχής.Τέλος, αποφασιστικό ρόλο θα παίξει στο θέμα της ασφαλούς διαχείμασης και αλιευτικών σκαφών (περιορισμένου αριθμού).

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των μελετών ορίζεται σε 21 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.