Πρόσκληση υποβολής προσφορών ασφάλισης οχημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων για το έτος 2021

Η Πρόσκληση