Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Δείτε την λίστα των φωτογραφιών ανα νήσι κάνοντας κλικ εδώ.

ΡΟΔΟΣ

                     Εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου – Κατταβιά

Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου (Παναγιά Καθολική, 15 Αυγούστου) στο νεκροταφείο της Κατταβιάς είναι παλιά (10ος αι. μ.Χ.) σταυρική εκκλησία με βαριές αρχαϊκές αναλογίες. Σώζονται πολλά αρχιτεκτονικά μέλη της παλιάς βασιλικής, γλυπτά κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού, πεσσίσκοι, επιθήματα, μικρά κιονόκρανα τέμπλου κορινθιακού ρυθμού εντοιχισμένα στο ναό, τοιχογραφίες του 17ου αιώνα κ.ά. Στην κόγχη του Ιερού εικονίζεται η Πλατυτέρα μεταξύ δύο αγγέλων.

Πολλά από τα αρχιτεκτονικά μέλη χρησιμοποιήθηκαν στα μνήματα.

 HyperLink


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 9:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.