Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Δείτε την λίστα των φωτογραφιών ανα νήσι κάνοντας κλικ εδώ.

ΚΩΣ

          Κατάλοιπα βυζαντινού κάστρου – Πυλί

Το μεσαιωνικό κάστρο και ο οικισμός του Παλαιού Πυλίου βρίσκονται σε καλά οχυρωμένη θέση, στο δυτικό μέρος της οροσειράς του Δικαίου, σε υψόμετρο 300μ. περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας. Εδώ κατέφυγε ο όσιος Χριστόδουλος από τη Στρόβιλο της Μικράς Ασίας, μετά από πρόσκληση από του Κώου μοναχού Αρσένιου Σκηνούρη και ίδρυσε τη Μονή της Παναγίας των Καστριανών.

Τα ερείπια του Κάστρου διατηρούνται στην κορυφή του βραχώδους υψώματος. Διαθέτει περισσότερους του ενός περιβόλους. Στην ανωδομή του διακρίνονται οικοδομικές φάσεις, από τις οποίες είναι σαφείς οι μετασκευές που πραγματοποίησαν οι Ιωαννίτες Ιππότες. Η κεντρική πύλη οικοδομήθηκε στο τέλος του 11ου ή στις αρχές του 12ου αι. Η πύλη, κτισμένη με την τεχνική της "κρυφής πλίνθου", στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς ναού, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα για τα Δωδεκάνησα. Αρχαιολόγοι αναγνώρισαν κυκλώπεια τείχη στη ΒΔ πλαγιά του Κάστρου και κεραμική όλων των εποχών του Χαλκού.

 HyperLink


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 8/7/2020 4:05 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.