Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Δείτε την λίστα των φωτογραφιών ανα νήσι κάνοντας κλικ εδώ.

ΚΩΣ

    Σπήλαιο της Άσπρης Πέτρας στην Κέφαλο

Η σπηλιά της Άσπρης Πέτρας στο βουνό Ζηνί της Κεφάλου ανήκει στα σημαντικότερα ευρήματα της προϊστορικής εποχής και ανάγεται νεότερη Νεολιθική περίοδο και στην πρώτη πρώιμη εποχή του Χαλκού (αναφερόμαστε στην περίοδο από το 3.000 π.Χ. και μετά).

Βρέθηκαν ανθρώπινα απολιθώματα και θραύσματα πήλινων νεολιθικών δοχείων καθώς και άλλα ευρήματα, όχι μόνο προϊστορικά, αλλά και των μεταγενέστερων εποχών μέχρι κα τους ρωμαϊικούς χρόνους.

Η σπηλιά χρησιμοποιήθηκε ασφαλώς ως λατρευτικός χώρος. Αξιοσημείωτη κρίνεται η παρουσία λάκκων με ωοειδείς μυλόπετρες. Η εστία, που την αποτελούσαν διάφορα τεφρόχροα στρώματα της ίδιας όμως εποχής, είχε πολλά κομμάτια νεολιθικών αγγείων που συγκολλήθηκαν, ακατέργαστα ή γυαλισμένα σε σχήμα ραβδιού, χρώματος μαύρου, κόκκινου, γκρίζου και καστανού. Ανάμεσα σ’ αυτά υπήρχε μονάχα ένα σκαλισμένο πήλινο δοχείο. Οι μορφές και οι διαστάσεις των αγγείων ήταν ποικίλες, με κυρίαρχο τον τύ­πο των στρογγυλεμένων τοξοειδών λαβών, ενώ αντίθετα σπάνιζαν τα ό­πλα, που αποτελούνταν από λίγες λεπίδες κι από αιχμηρούς πυρήνες οψιδιανού λίθου προερχόμενους α­πό το νησί Γυαλί κοντά στη Νίσυρο, καθώς και τα αντικείμενα καλλωπι­σμού. Τέλος τα υπολείμματα των τροφών, που βρέθηκαν στη σπηλιά, φα­νέρωναν ένα λαό αφοσιωμένο στη βοσκή ζώων

 HyperLink


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 1/6/2020 12:23 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.