Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Διευθύνσεις Περιφέρειας
Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
Ιδιότητα
Τηλέφωνα    
Φαξ  
Διεύθυνση
Ηλ.Διεύθυνση    
Σύνδεση
Πληροφορίες


Νέα - Ανακοινώσεις που αφορούν την Διεύθυνση

ΤμήμαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Διεύθυνση41
Ιδιότητα 
Τηλέφωνο 
Τηλέφωνο 
Τηλέφωνο 
Φαξ 
Φαξ 
Φαξ 
Διεύθυνση 
Ηλ.Διεύθυνση 
Ηλ.Διεύθυνση 
Ηλ.Διεύθυνση 
Σύνδεση 
Πληροφορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 08/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ : οικ 3655 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος Πληροφορίες: Μ. Ελευθερίου Τηλέφωνο: 22810-88742 Telefax : 22810-84267 E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3630/08-08-2014 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α. : 7ΧΔΧ7ΛΞ-ΟΤ0. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ στην Εταιρεία με την επωνυμία ΖΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 042637627, ΔΟΥ: Νίκαιας και έδρα: Χανίων 34 Αγ. Βαρβάρα για παράβαση του Άρθρου 68 (Ενδείξεις προϊόντων πλην τροφίμων) και του Άρθρου 85 παρ. 3 της υπ.αριθ. Α2-718/31-07-2014 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» που διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο Υποκατάστημα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Στ. Πρωίου 36 της Ερμούπολης της Σύρου σύμφωνα με την Υπ. αριθ.15/2014 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας. Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» Μ.Ε.Π. Ο Αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Νέα - Ανακοινώσεις που αφορούν το Τμήμα
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.