Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Διευθύνσεις Περιφέρειας
Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Ιδιότητα
Τηλέφωνα    
Φαξ  
Διεύθυνση
Ηλ.Διεύθυνση    
Σύνδεση
Πληροφορίες Για τα στοιχεία επικοινωνίας παρακαλώ επιλέξτε από την κεντρική σελίδα της Π.Ν.Αι. στο Δεξιό Υπομενού Επικοινωνία την επιλογή Τηλεφωνικοί Κατάλογοι


Νέα - Ανακοινώσεις που αφορούν την Διεύθυνση

ΤμήμαΤμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κυκλάδων
Διεύθυνση35
Ιδιότητα 
Τηλέφωνο2281362735, 22813627
Τηλέφωνο2281362717, 22813627
Τηλέφωνο2281362724, 22813627
Φαξ 
Φαξ 
Φαξ 
Διεύθυνση 
Ηλ.Διεύθυνσηdtektdpk@1730.syzefxis.gov.gr
Ηλ.Διεύθυνση 
Ηλ.Διεύθυνση 
Σύνδεση 
ΠληροφορίεςΠροιστάμενος : Καραδήμας Λουκάς. Πλουμπή Αλεξάνδρα, Κανάκη Ελένη, Βλαχογιάννης Γεώργιος,Κορρέ Αικατερίνη, Τσούρτης Σταύρος, Ζαράνη Μαργαρίτα, Κόκκορης Αναστάσιος


Νέα - Ανακοινώσεις που αφορούν το Τμήμα
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:26 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.