Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
������������������������������������
8/10/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
1/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
15/9/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
6/9/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 Σεπτεμβρίου 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
2/9/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΣΤΙΣ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/8/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
6/8/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/7/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
22/7/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
13/7/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 μμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
30/6/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/6/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
18/6/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/6/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
28/5/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/5/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255/2021 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20-04-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το έτος 2020.
17/5/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΜΑΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 πμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
7/5/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
23/4/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:15μμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
23/4/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/4/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:45μμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
12/4/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/4/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
1/4/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
26/3/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
10/3/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
5/3/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
22/2/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/2/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
29/1/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/1/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
22/12/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 Δεκεμβρίου 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
3/12/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
20/11/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/11/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ)
17/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
17/11/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
10/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
29/10/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
20/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
20/10/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ.
2/10/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
25/9/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
2/9/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/8/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
10/8/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
9/7/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
29/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 IOYNIOY 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
26/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 IOYNIOY 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
19/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
2/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
25/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΜΑΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
22/5/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-04-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το Β’ εξάμηνο 2019.
14/5/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/5/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 11 ΜΑΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
24/4/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
9/4/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
7/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
3/4/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
2/4/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
31/3/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
17/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
13/3/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/3/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ.
12/3/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/2/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 π.μ.
26/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/2/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:15 π.μ.
11/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/1/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
21/1/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8/1/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
13/12/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/12/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 μμ.
1/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 μμ.
27/11/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/11/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/10/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
20/9/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 542/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26-08-2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και των διαχειριστικών απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τις χρονικές περιόδους από 01/07/2018 έως και 31/12/2018 και από 01/01/2019 έως 30/06/2019.
4/9/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
20/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
14/8/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
24/7/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
3/7/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
13/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
6/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
31/5/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/5/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΜΑΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
3/5/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/4/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
11/4/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
21/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/3/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
21/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/2/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
15/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
15/1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09-01-2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
3/1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21-12-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 14-12-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
20/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
7/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
26/11/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15-11-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
26/10/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-10-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/10/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2018 - 30/06/2018. Απόφαση 584/2018 Οικονομικής Επιτροπής 16ης συνεδρίασης 03-10-2018.
16/10/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 03-10-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
27/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
24/9/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-09-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
19/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
19/9/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 10-09-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/9/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/07/2017 - 31/12/2017. Απόφαση 407/2018 Οικονομικής Επιτροπής 11ης συνεδρίασης 24-07-2018.
4/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/9/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28-08-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ.
4/9/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09-08-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/8/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-07-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
6/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
18/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
16/7/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 06-07-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
5/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.
3/7/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 22-06-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/6/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31-05-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
25/5/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18-05-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
10/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 ΜΑΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
26/4/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-04-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/4/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 04-04-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/4/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
3/4/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00
27/3/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15-03-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/3/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
1/3/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-02-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
14/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
31/1/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29-01-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
23/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
23/1/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 22-01-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
22/12/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-12-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
12/12/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 05-12-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
4/12/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28-11-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
22/11/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15-11-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
25/10/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19-10-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
13/10/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
12/10/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26-09-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
27/9/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
19/9/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 14-09-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
13/9/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ.
8/9/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31-08-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
29/8/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
3/8/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 02-08-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/7/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00πμ.
21/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18-07-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
17/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 13-07-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
17/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 07-07-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
17/7/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 IOYΛΙOY 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ.
12/7/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 13 IOYΛΙOY 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ.
10/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29-06-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
28/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 IOYNIOY 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 Π.Μ.
28/6/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 IOYNIOY 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 Π.Μ.
20/6/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 09-06-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00
26/5/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19-05-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/5/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΜΑΪΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Π.Μ.
12/5/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 04-05-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/5/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27-04-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/5/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Π.Μ.
27/4/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ.
19/4/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 11-04-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
10/4/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 Π.Μ.
6/4/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31-03-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/3/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου στη περιοχή " ΡΙΒΑΣ" Νήσου Θηρασιάς, Νομού Κυκλάδων."
24/3/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
21/3/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων ( ΕΕΛ-ΒΙΟΚΑ), Ερμούπολης Σύρου ,Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ."
20/3/2017
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/7/2016 - 31/12/2016 (Απόφαση 91/2017 πρακτικό 4ο Συνεδρίασης 17-02-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
20/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2776/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Βιοτεχνία (Μονάδα) παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (μετά από κτιριακή επέκταση) στη θέση ‘‘Βρουτσάς’’ Δ.Κ. Καρπάθου, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.’’».
20/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2770/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘CORALI HOTEL’’, στην περιοχή ‘‘ΤΙΓΚΑΚΙ’’ Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ξ.Τ.Ε.’’».
17/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη Βλυχάδα Θήρας."
17/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2712/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Υφιστάμενο Ξενοδοχείο ‘‘GRECOTEL ROYAL PARK’’ (‘‘ΦΑΕΘΩΝ’’), 4*, στην περιοχή ‘‘ΜΑΡΜΑΡΙ’’ Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.’’».
17/3/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 03-03-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2643/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘MARATHON’’, 3*, 270 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘Ξ.Τ. & Ν.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝ ΑΕ’’».
15/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2594/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία ‘‘3006113 – ΚΕΦΑΛΟΣ’’, Δ.Κ. Κεφάλου, Δ. Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
13/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Διαμόρφωση λιμένος στις Καμάρες Σίφνου."
13/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενης οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης συνολικής δυναμικότητας 150 άτομα σε μισθωμένο γήπεδο εμβαδού 9.702 τ.μ στη θέση " Λιβάδι" Δήμου Φολεγάνδρου, Νομού Κυκλάδων.
6/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2245/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΑΜΜΟΣ’’, στην περιοχή ‘‘Μαστιχάρι’’ Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ’’».
1/3/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2106/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘SABINA’’ στην περιοχή ‘‘ΘΕΟΛΟΓΟΣ’’ Δ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΑΕ’’».
24/2/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
23/2/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17-02-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση κορυφή " Σαν Μιχάλη" νήσου Σύρου , με κωδική ονομασία θέσης " 1002654 Βόρεια Σύρος".
21/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1866/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Λιμένας Αγ. Μαρίνας Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.)».
21/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1869/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Λιμένας ΑΡΚΙΩΝ, Δήμου Πάτμου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.)».
17/2/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30-01-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
14/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1597/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μονολίθου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
10/2/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
9/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1383/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5*, στην περιοχή ‘‘ΑΜΑΡΤΟΣ’’ Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ’’».
7/2/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1338/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘LINDOS VILLAGE’’ στην περιοχή ‘‘ΒΛΥΧΑ’’ Δ.Κ. Καλάθου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΤΞΝΕ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ’’».
31/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 1074/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘KABANARI BAY’’, στην περιοχή ‘‘Κιοτάρι’’ Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕΕ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΕΘΑΚΑΣ ΑΕ’».
27/1/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16-01-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
26/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:"Τροποποίηση- Ανανέωση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων Ορυχείου Βιομηχανικών Ορυκτών ( ΚΑΟΛΙΝΗ) από την εταιρεία "S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε." συνολικής έκτασης 138.964,1 τ.μ που βρίσκεται στη θέση " Καστριανή " Δήμου Μήλου ,Περ.Ν.Αιγαίου ."
26/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Κατασκευή και Λειτουργία Αλιευτικού Καταφυγίου στην περιοχή " Ξυλοκερατίδι " στα Κατάπολα Δήμου Αμοργού , Νήσου Αμοργού ,νομού Κυκλάδων."
26/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 892/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο ξεν/χείο στη θέση ‘‘ΜΑΡΜΑΡΙ’’ Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ROSELANDS)’’».
24/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 809/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, στο Δήμο Καλυμνίων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
24/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 810/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, Τοπικής Κοινότητας Προφίλιας, Δ. Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσο Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
24/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 811/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, στη θέση ‘‘ΤΡΟΤΣΟΥΛΙ’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω στο Δήμο Κω, Νήσο Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
23/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
20/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Δίκτυα Αποχέτευσης-Ύδρευσης των οικισμών Μέσα Γωνιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θήρας."
20/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση ΓΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου με την επωνυμία "SAN MARCO S.A -ΣΑΝ ΜΑΡΚΟ" που ανήκει στην εταιρεία ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ Α.Ε που βρίσκεται στη θέση " Χουλάκια " Αγ. Στέφανος νήσου Μυκόνου νομού Κυκλάδων . "
18/1/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-01-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/1/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/1/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/1/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23/12/2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
10/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.
4/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
3/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:"Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δίκτυο Αποχέτευσης και οδός πρόσβασης της περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού ."
3/1/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμό του Υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης με κωδικό θέσης 3006167 ΣΥΡΟΣ νήσου Σύρου.
30/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Τροποποίηση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και επικαιροποίηση και εναρμόνισή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκμετάλλευση ενοποιημένου λατομικού χώρου( ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών {μπετονίτη}) συνολικής έκτασης 84,121 στρ. στη θέση " Άσπρο Χωριό", Δήμου Μήλου Π.Ε.Μήλου,Περιφέρειας Ν.Αιγαίου , από την εταιρεία ZYNT ΧΕΜΙ και έγκριση ΣΔΕΑ."
30/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:"Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση " ΠΑΡΟΣ" , του Δήμου Πάρου ,Π.Ε Κυκλάδων , της DIGEA- Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
22/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 16300/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Yφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα, με διακριτικό τίτλο ‘‘ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2’’, 4*, στην περιοχή ‘‘ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΞΤΓΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.’’».
21/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. στη θέση 1200325 Αμοργός .
21/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΕ (22/12/2016) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΠΜ.
16/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός του Υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006130 Άνδρος νήσου Άνδρου ."
16/12/2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.,Περιφέρειας Ν.Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη 22-12-2016 και ώρα 11 π.μ με τηλεδιάσκεψη.
13/12/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
12/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λατομείο Μαρμάρων έκτασης 30,03 στρεμμάτων στη θέση "Λαγκάδα - Ζα "Τ.Κ. Κυνίδαρου Δ.Ε. Νάξου ,Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων , από την Καθολική Σύκαλλου -Χαλκιά για υφιστάμενο λατομείο Μαρμάρων σε μισθωμένη χορτολιβαδική έκταση.
9/12/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
7/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα ν. Αντιπάρου & κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μώλου Αντιπάρου ,Δήμου Αντιπάρου ,Νομού Κυκλάδων."
5/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 15476/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση λόγω επαναδιαβίβασης διορθωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών, επί γεωτεμαχίου στην ΚΜ 392Α 542 Γαιών Παραδεισίου της Τ.Κ. Δαματριάς, Δ.Ε. Πεταλούδων, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’».
2/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:"Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 4.184,43 τ.μ στη θέση "Λαγκάδες" Εμπορειού Δήμου Θήρας ,νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων."
2/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Αναβάθμιση- Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006142 στη θέση Μήλος νήσου Μήλου ."
2/12/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " : Αναβάθμιση -Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006131 Άνω Μερά νήσου Μυκόνου ."
2/12/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-11-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
29/11/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων - Επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας που βρίσκεται στη θέση" Καμινάκι " του Δήμου Πάρου."
28/11/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 15151/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Yφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα δυναμικότητας 263 κλινών με την επωνυμία ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2’’, στην περιοχή ‘‘Λάμπη’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Κ. ΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.’’».
18/11/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
18/11/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 25-10-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/11/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-10-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/11/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-10-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/11/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26-09-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/11/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λατομικό χώρο Παραγωγής Αδρανών Υλικών και συναφών έργων σε έκταση 49.399,83 στρ.στη θέση " Καμίνια" Δ.Δ Εμπορειού , Δήμου Θήρας ,Ν.Θήρας ,Ν.Κυκλάδων από την " Κοινωνία Αστικού Δικαίου Κληρονόμοι Βάλβη Νικολάου" με σκοπό την αποκατάσταση υπάρχοντος αδειοδοτημένου λατομείου έκτασης 11.315,7 τμ.".
10/11/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 11.556,64 τ.μ στη θέση " Καραβοστάση"Δήμου Φολεγάνδρου , νήσου Φολεγάνδρου Νομού Κυκλάδων."
9/11/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 14288/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου τουριστικού καταλύματος που αναβαθμίζεται από 4* σε 5* και αυξάνει η δυναμικότητά του σε 545 κλίνες στη θέση ‘‘Αγ. Φωκάς’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.’’».
20/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Αναβάθμιση -Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006136 Φιλότι νήσου Νάξου."
19/10/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
18/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ( πετρελαιοειδή κατάλοιπα ) και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων , εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου " Νεώρειο Σύρου " στο Δήμο Ερμούπολης ,Σύρου της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS - Ηλίας Ορφανίδης ".
18/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Μαρίνα στη θέση "Πηδάλι" Ερμούπολης Σύρου."
18/10/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
17/10/2016
Ανακοίνωση Οικον/κής Επιτροπής Νοτ. Αιγαίου 13385/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΑΥΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων, και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων, στην Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, της εταιρείας ‘‘ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε.’’».
13/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 13241/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, 5*, 424 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ’’».
12/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 90680/93/02-11-1995 Κ.Υ.Α. " για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού νήσου Μυκόνου του Ν.Κυκλάδων που βρίσκεται στη θέση "Αλογομάντρι" νοτίως της πόλεως της Μυκόνου " όπως έχει τροποποιηθεί με την α.π. 19225/29-09-2004 απόφασης του Γ.Γ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τροποποίηση της προκειμένου να ενσωματωθεί υφιστάμενο δευτερεύον δίκτυο αγω
7/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KW με καύση Βιοαερίου ( παραγόμενο από αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα ) από την εταιρεία " ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε " σε έκταση δύο τμημάτων εμβαδού 8.420,70 τ.μ και 1.889,70 τ.μ , στη θέση " Αριά - Ρίκες " Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων."
7/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Ανανέωση και Τροποποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάρου που βρίσκεται στη θέση "Τηλέγραφος" Παροικιάς."
4/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 12807/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών, επί γεωτεμαχίου στην Δ.Κ. Παραδεισίου, Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’».
3/10/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 12771/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με διακριτικό τίτλο ‘‘ΑΚΤΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙ’’, δυναμικότητας 696 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΦΑΛΗΡΑΚΙ’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’.
29/9/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 12-09 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
22/9/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 12298/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση λόγω επαναδιαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ που αφορά στην έγκριση Π.Ο. του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ‘‘1002914 – ΛΕΙΨΟΙ’’ στη θέση ‘‘ΥΨΩΜΑ - ΠΛΑΚΑ’’ του Δήμου Λειψών, Νήσου Λειψών, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’.
22/9/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 12299/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ‘‘1000230 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ’’ στη θέση ‘‘ΒΙΓΛΑ’’ Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’.
21/9/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/9/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05-09-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
15/9/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11973/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Λιμένας Λακκίου Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.)».
9/9/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11716/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στην Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’’, 4*, στη θέση ‘‘Σιρήκαης’’ Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.’’».
7/9/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
30/8/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
11/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05-08-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/8/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/16 - 30/6/16: ΑΠΟΦΑΣΗ 403/2016, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30-06-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/8/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE -PANAFON S.A στη θέση " ΧΑΒΟΥΝΑ" νήσου Κέας ,με κωδικό θέσης 1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ ."
29/7/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
15/7/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
15/7/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
8/7/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1/7/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία -Βελτίωση- Επέκταση υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή ( Αγκαιριά ), Δήμου Πάρου , Νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων.
27/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε με κωδική ονομασία" ΑΗΔΟΝΙΑ - Χ ( 140 6156) " - ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση Ύψωμα Κορθίου Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων.
27/6/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16-06-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
25/6/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
23/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 8023/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στη δραστηριότητα: Δημιουργία ενιαίας Πλωτής Μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Ιχθύων στην περιοχή Ακρωτήριο ‘‘ΚΕΦΑΛΑ’’, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του φορέα ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ’’.
16/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε στη θέση " ΣΥΝΕΤΙ" ,Νήσου Άνδρου,Ν. Κυκλάδων με κωδ. " ΣΙΝΕΤΙ ΜΙ - 1406023".
14/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 7733/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο ξενοδοχείο 4*, με διακριτικό τίτλο ‘‘ΛΙΠΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΡΕΣΟΡΤ’’, στην Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Ρ.Ε.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.’’».
13/6/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
13/6/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03-06-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
6/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 7374/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’, στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3/6/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 7278/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Σκάλας Πάτμου, Δήμου Πάτμου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.)».
28/5/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
25/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 6792/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση Υφιστάμενης Ξεν/κής μονάδας με χαρακτηριστικό τίτλο ‘‘LINDIAN VILLAGE’’ ΛΙΝΔΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ στην περιοχή ‘‘ΚΟΥΚΚΟΥΜΙΑ’’ Δ.Κ. Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.’’».
25/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 6797/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο ‘‘DORETA BEACH’’, στην περιοχή ‘‘ΝΕΪΠΑ’’ Δ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘Ν. ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ Α.Ε.’’».
25/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19-05-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
23/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 6632/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, 1130 κλινών, με την επωνυμία ‘‘CARLOS VILLAGE’’, στη θέση ‘‘ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’.
23/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 6639/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση διορθωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξεν/κής μονάδας, 4*, 348 κλινών, στην περιοχή ‘‘Βληχά’’ Δ.Κ. Καλάθου, Δ.Ε. Λινδίων, Δ. Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Λινδιακά Ξενοδοχεία ΑΕ’’».
23/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12-05-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : " Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 12.467,80 τ.μ στη θέση " Πλατανιώτικα " Δήμου Σερίφου , νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων."
18/5/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
12/5/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Λιμενικά έργα (Νέα και υφιστάμενα) Αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Πάρου ,Νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων".
6/5/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
26/4/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-04-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
21/4/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12-04-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
21/4/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05-04-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
21/4/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
18/4/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου " ΝΑXOS PALACE HOTEL " κατηγορίας 4 * , δυναμικότητας 150 κλινών , που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση " Αφεντικά " , Τ.Κ Αγίου Αρσενίου , Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , Νήσου Νάξου , Νομού Κυκλάδων , της Εταιρείας " ΑΦΟΙ ΣΕΡΓΗ Α.Ε " .
14/4/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 5063/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα, 3*, με Διακριτικό τίτλο ‘‘BEL MARE’’, στην περιοχή ‘‘Λοθιάρικα’’ εκτός οικισμού, Δ.Κ. Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Γ. ΘΑΡΡΕΝΟΣ – ΖΗΝ. ΘΑΡΡΕΝΟΥ Α.Ε.’’».
11/4/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
8/4/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :Ορυχείο Μπετονίτη ,Περλίτη , έκτασης 448,111 στρ. και εξωτερικούς χώρους απόθεσης στείρων και ξήρανσης μπετονίτη εκτάσεων 65,538 στρ. και 44,36 στρ. αντίστοιχα στη θέση " Άσπρο Χωριό " Μήλου , από την " S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε "
6/4/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στον Υφιστάμενο " ΣΤΑΘΜΟ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ " , με την κωδική ονομασία ΑΙΓΙΑΛΗ Π/Κ 0340137 ο οποίος βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Θολαρίων , Δήμου Αμοργού , Νομού Κυκλάδων.
31/3/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
30/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23-03-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 4027/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα, 5*, στην περιοχή ‘‘ΦΑΛΗΡΑΚΙ’’, Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας του ‘‘ΠΑΤΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ’’».
22/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-03-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/3/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3778/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ‘‘ΓΕΡΑΚΑΣ’’ Τ.Κ. Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.».
16/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3503/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5*, 525 κλινών, στην περιοχή ‘‘Παυλάκι – Αγ. Γεώργιος’’ Τ.Κ. Γενναδίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΙΝΔΟΥ Ξ.Τ.Ε.Ο.Γ.Ε. Α.Ε.’’»
15/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3479/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) περί Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 5*, στην περιοχή ‘‘ΠΕΔΙΑΣ’’ Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.’’.
15/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3501/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για Μετεγκατάσταση Πλωτής Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας από τη νησίδα Σαφονήδι στη νησίδα Καλόλιμνο, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του φορέα ‘‘ΔΡΟΣΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’’.
10/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3395/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 4*, στην περιοχή ‘‘Βληχά’’ Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Λινδιακά Ξενοδοχεία ΑΕ’’».
10/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 3406/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Διαχείριση, Μονάδα Συγκέντρωσης και Διακίνησης Παλαιών Μετάλλων – Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ., στην περιοχή ‘‘Μαρμαρωτό’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ’’».
9/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 08-03-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
3/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2988/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη Ξεν/κή Μονάδα «KATHRIN –ΚΑΘΡΙΝ», 4* αστέρων, στην περιοχή ‘‘ΛΑΔΙΚΟ’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘Ε.Τ.Ξ.Ε. THE WORLD Α.Ε.’’»
3/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην "Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE - PANAFON S.A στο ύψωμα "ΚΑΚΟΒΟΛΟΝ" νήσου Κύθνου, με κωδικό θέσης 1002653 Βορειοδυτική Κύθνος."
1/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην " Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE - PANAFON S.A. στη θέση κορυφή " Πύργος" νήσου Σύρου , με κωδικό θέσης 1000242 ΣΥΡΟΣ."
1/3/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην" Τροποποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος σκυροδέματος στο χώρο των συνοδών εγκαταστάσεων του λατομείου αδρανών υλικών της " ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ" που λειτουργεί στη θέση " Πετρούσα " Ν. Κέας ."
29/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
25/2/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Λειτουργία υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας " PORTO PAROS" κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναμικότητας 263 κλίνες από την εταιρεία " ΡΕΒΑ Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε ." με το δ.τ " ΠΟΡΤΟ ΠΑΡΟΣ - PORTO PAROS " σε γήπεδο έκτασης 25.340 τ.μ στην περιοχή " Άγιος Ιωάννης - Κολυμπήθρες " Νάουσα Πάρου του Δήμου Πάρου Ν. Πάρου Νομού Κυκλάδων ."
24/2/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 2516/16 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘HORIZON BEACH RESORT’’, κατηγορίας 4*, στην περιοχή ‘‘ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΕΚΤΕΜ) Α.Ε.’’
23/2/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
19/2/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ 63, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/2/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/2/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
16/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 16 02 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
16/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 02 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
8/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 08 02 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
4/2/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27-01-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
3/2/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση με δημόσια διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος και Μονάδας Παραγωγής Άλλων Προϊόντων της ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε στη θέση Σταυρός Κώστου νήσου Πάρου ν. Κυκλάδων».
3/2/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση με δημόσια διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Λειτουργία Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση " ΠΥΡΓΟΣ " , Νήσου Σύρου , Ν. Κυκλάδων με κωδ. " Σύρος 1200303 ."
27/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 02 02 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
26/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18-01-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
22/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Π.Ε ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-01-2016 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
13/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-12-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 01 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
8/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-12-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/12/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 13502/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (1002917 –ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ) στη θέση Ύψωμα ‘‘Όρος’’ Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’»
22/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 12 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/12/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 13222/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Yφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 4*, στην περιοχή ‘‘ΜΑΡΜΑΡΙ’’ Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.’’».
11/12/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/12/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΣΤΙΣ 01-12-2015
4/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 12 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
3/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 12 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
2/12/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. για το έργο «Λατομείο μαρμάρων στη θέση « Ραχίδι Ζα »Τ.Κ. Κυνίδαρου, Δ.Ε Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ,έκτασης 42,435στρ . από την Εταιρεία Ιωάννης Κουνάδης & Υιοί και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων .
30/11/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 12041/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα ‘‘ATLANTICA DREAMS RESORT (SENSATORI)’’ κατηγορίας 5* και τελικής δυναμικότητας 684 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ’’ Ασκληπιείου της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ Α.Ε.’’».
30/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην τροποποίηση της αρ. πρωτ. 83258/6963/26-11-2012 Απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε..Ε.Τ. » που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση ύψωμα «Προφήτης Ηλίας» ,Δήμου Κέας με κωδικό «1000251 ΚΕΑ», λόγω επέκτασης της δραστηριότητας.
26/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11890/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ‘‘1000835 – ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ’’ στη θέση ‘‘ΨΑΛΙΔΙ - ΚΑΜΑΡΕΣ’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’»
26/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11895/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση Απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Ν.Α. που αφορά στην έγκριση Π.O. του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ‘‘1002914 – ΛΕΙΨΟΙ’’ στη θέση ‘‘ΥΨΩΜΑ - ΠΛΑΚΑ’’ του Δήμου Λειψών, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’»
24/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων επεκτεινόμενου ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών ( ΠΕΡΛΙΤΗ) συνολικής έκτασης 142.447,92 τ.μ. ( 60.775,29 τ.μ. αδειοδοτημένο + 81.672,63 τ.μ επεκτεινόμενο ) που βρίσκεται στη θέση Χονδρό Βουνό περιοχής Βουναλιά-Προβατάς Δ.Ε Μήλου ,Δήμου Μήλου,Π.Ε. Μήλου Περιφέρειας Ν.Αιγαίου ,της εταιρείας ΜΗΛΟΠΑΝ Α.Μ.Β.Ε..
24/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11794/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός Ξηράς Σταθερής τηλεφωνίας (‘‘0110140 –ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Τ/Κ’’) πλησίον του οικισμού Πανορμίτη του Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘OTE ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΕ’’»
24/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 01-12-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ .
16/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11395/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Πτηνοτροφική Μονάδα Ωοτοκίας, στη θέση ‘‘ΚΟΣΜΑΣ’’, Τ.Κ. Σαλάκου, Δ.Ε. Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΖΑΣΠΑ Α.Ε.’’»
14/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 19 11 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
12/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11266/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας PRINCESS SUN, 4*, 428 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΚΙΟΤΑΡΙ’’ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Ι. & Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε.’’».
11/11/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
5/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10913/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας (ΓΚΑΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ), 5*, 254 κλινών, για τη δημιουργία ξεν/κής μονάδας 5*, 377 κλινών, στην περιοχή ΤΟΥΒΑΚΗ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ, Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΓΚΑΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.’’»
5/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10932/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘0110086 – ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ Α/Τ’’, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Α.Ε.’’»
5/11/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10957/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ Π.Ν.Α με θέμα: Έγκριση Π.Ο για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας (ΜΟΝΤΕΜΑΡ) στην περιοχή ‘‘ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ ΛΑΡΔΟΥ’’ Δ.Κ. Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Χατζηδημητρίου - Παπανικολάου Α.Ε.’’ »
30/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.για δημοσιοποίηση με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενου Συγκροτήματος Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της LAFARGE BETON ΑΒΕΕ στη θέση Μαράθι νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων.
30/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.Ν.Αιγαίου για δημοσιοποίηση με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενου Συγκροτήματος Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της LAFARGE BETON ΑΒΒΕ στη θέση Καμπί νήσου Πάρου ν. Κυκλάδων.
29/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10698/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘Lydia Maris Resort & Spa’’ 388 κλινών, στην περιοχή Κολύμπια, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
23/10/2015
Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε. για δημοσιοποίηση με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Υφιστάμενου καταφυγίου τουριστικών σκαφών Νάουσας Πάρου .
22/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 10 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση με διαβούλευση του έργου :Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός -Λιγαρίδια Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων .
19/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10348/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - 0198’’, πλησίον οικισμού Αρχαγγέλου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’»
16/10/2015
Aνακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για δημοσιοποίηση με διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη « Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β ) κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε ,στη θέση «ΚΑΜΑΡΙ» , νήσου Θήρας , Ν. Κυκλάδων με κωδ. « ΚΑΜΑΡΙ Χ -1406042».
15/10/2015
Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε. για δημοσιοποίηση με διαβούλευση του έργου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 55125/4962/23-05-2012 Απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. » που βρίσκεται εγκατεστημένος , επί εδάφους στη θέση πλησίον Ιουλίδας Δήμου Κέας Κυκλάδων με κωδικό « 330-ΚΕΑ 2» λόγω επέκτ
15/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 10214/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα (δ.τ. ‘‘LOUTANIS HOTEL’’), 3*, στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Α.Ε.’’».
13/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε για δημοσιοποίηση με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Διαδικασία ανανέωσης – τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. για το έργο : « Βελτίωση και Επέκταση ΧΥΤΑ Κιμώλου , Νήσου Κιμώλου Νομού Κυκλάδων »
13/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 10125/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αύξηση γηπέδου & αύξηση δυναμικότητας εγκεκριμένης μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ‘‘ATLANTICA DREAMS RESORT (SENSATORI)’’, στην περιοχή ‘‘ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ’’ Ασκληπιείου της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, της εταιρείας ‘‘ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ Α.Ε.’’»
13/10/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 10109/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «υπό αποπεράτωση Ξενοδοχειακή Μονάδα (δ.τ. ‘‘NOTUS BEACH’’), στην περιοχή ‘‘ΠΛΗΜΜΥΡΙ’’ Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.’’».
12/10/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/10/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 02-10 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
2/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 08 10 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1/10/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
25/9/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 09 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
25/9/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/9/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 02-10-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
24/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 9462/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Π.Ο. για το έργο Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤ - 1406227’’, στο κτίριο του ΟΤΕ πλησίον του οικισμού Μεγίστης, Δήμου Μεγίστης, Νήσος Καστελλόριζο, της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’».
24/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 9463/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Π.Ο. για το έργο Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΜΕΓΙΣΤΗ Χ - 140 6228’’, στο ύψωμα ‘‘ΒΙΓΛΑ’’ Δήμου Μεγίστης, Νήσος Καστελλόριζο, της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’
16/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Τροποποίηση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων επεκτεινόμενου λατομείου μαρμάρων συνολικής έκτασης 34.296,51 ( 21.616,31 αδειοδοτημένο +12.680,20 επεκτεινόμενο ) που βρίσκεται στη θέση ΤΖΙΡΙΩΤΗ – ΔΥΡΑΧΑ Τ.Κοινότητας Κινίδαρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,προς συνέχιση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. »
15/9/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/9/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 17 09 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
9/9/2015
Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:"Νέος λιμένας Σχοινούσας και οδός πρόσβασης ".
4/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 8733/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Κατασκευή Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών εξωτερικά του Λιμένα Καλύμνου, Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
2/9/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2/9/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
1/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε. περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», ο οποίος έχει εγκατασταθεί επί εδάφους στη θέση « Προφήτης Ηλίας » Ιουλίδας στο Δήμο Κέας ,λόγω επέκτασης της δραστηριότητας .
1/9/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Ανανέωση – Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 13242/13-08-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή , λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας των Νήσων Πάρου – Αντιπάρου του Νομού Κυκλάδων στη « Αγ. Χαράλαμπος – Ανερατζιά » , Δήμου Πάρου , νήσου Πάρου
25/8/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 08 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
24/8/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 08 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
12/8/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ 18 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 04/08/2015, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/8/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Υφιστάμενο Λιμένα Παροικιά Πάρου ".
10/8/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7934/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, 5*, 526 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΕΒΡΙΟΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΙ’’ Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε. Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.’’».
6/8/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7876/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Π.Ο. για Υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΤΒ - 140 6285’’, σε έκταση Ολύμπου Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’
6/8/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7877/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Π.Ο. για Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΛΑΤΡΑ ΑΤ - 140 6199’’, στο Ύψωμα Λάτρα Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’
5/8/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7775/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας που αφορά Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Γ. Γ. Π.Ν.Α περί Έγκρισης Π.Ο. για την Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση ‘‘Βραχονησίδες Γλαρονήσια’’ Νήσου Καλύμνου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.’’.
4/8/2015
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/1/2015 – 30/06/2015
3/8/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7529/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, 5*, 392 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΓΥΠΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’».
29/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.περί της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( ΣΔΕΑ ) Λατομείου Μπετονίτη της εταιρείας ZYNT XEMI Μ.Ε.Π.Ε. στη θέση ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ Νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων.
29/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7446/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, 5*, δυναμικότητας 500 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΚΙΟΤΑΡΙ’’ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε.’’».
28/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Π.Ε ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
28/7/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
23/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε περί Δημόσιας Διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Αδρανών Υλικών σε ιδιόκτητο ακίνητο στη θέση " ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ " Δήμου Τήνου , Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων.
22/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 07 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7180/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενος σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας (ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 1200477), Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, της εταιρείας ‘‘WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ .
21/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7179/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενος σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας (ΑΦΑΝΤΟΥ 1000199), Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, της εταιρείας ‘‘WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ .
16/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7030/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής στη θέση ‘‘ΠΑΝΤΕΛΙ’’ Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
16/7/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 16 07 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
13/7/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 6987/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Αγαθονησίου, Νήσου Αγαθονησίου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
7/7/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
7/7/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14ΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 07 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
30/6/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε.για δημόσια διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά στο έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου , Νήσου Άνδρου , Νομού Κυκλάδων »
24/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 30 06 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
23/6/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 17-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
23/6/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 6309/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση κατά 420 κλίνες και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας “COLOSSOS BEACH HOTEL” στη Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, της ‘‘ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε.’’.
16/6/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για δημόσια διαβούλευση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη Διαδικασία ανανέωσης - τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου: " Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση ΠΡΑΣΣΑ νήσου Ανάφης Νομού Κυκλάδων ".
12/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 06 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
12/6/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 17-06-2015 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
11/6/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8/6/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 5790/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας που αφορά την Ανανέωση και Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη ‘‘Βραχονησίδα Πεταλίδα’’ Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.’’.
29/5/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 04 06 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
20/5/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
19/5/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12-05-2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
13/5/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 05 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
6/5/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε ) για τη Δημιουργία Υδατοδρομίου λιμένα Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
6/5/2015
Πρόσκληση 8 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη 12-05-2015 ώρα 11:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη .
5/5/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06-04-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/4/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28 04 2015, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
24/4/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 4284/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενος Λιμένας Σκάλας Πάτμου - Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 72278/14 AEΠO Γ.Γ. Α.Δ.Α. για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
22/4/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 28 04 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
21/4/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 4140/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τίτλο “ΚΗΠΟΣ ΠΕΥΚΩN”, κλασικού τύπου, 3* αστέρων, παραθερισμού πόλης, στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Ε. Λίνδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. Β. & Ι. ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.’’
21/4/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 4076/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας που αφορά στην Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων εγκαταστάσεων στη θέση ‘‘Φαραδονήσια’’ Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου, με φορέα λειτουργίας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.’’.
16/4/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 3966/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Γαδουρά, στη θέση ‘‘ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΙ’’, Δ.Ε. Αρχαγγέλου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Γ. ΚΟΥΡΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’.
8/4/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης Δήμου Κέας Ν. Κέας .
3/4/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27 03 2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
31/3/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01 04 2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
26/3/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 04 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
26/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 3305/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) νέας ξενοδοχειακής μονάδος, με δ.τ. ‘‘COSTA LINDIA’’ στην περιοχή ‘‘ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ ΛΑΡΔΟΥ’’ Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας των ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑ & ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
26/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 3304/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, 5 * με δ.τ. ‘‘COSTA LINDIA BEACH’’ στην περιοχή ‘‘ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ ΛΑΡΔΟΥ’’ Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας των ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.».
26/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 3357/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Υφιστάμενο Συγκρότημα Έτοιμου Σκυροδέματος, στην ΚΜ 5095Α Γαιών Μασσάρων, στη θέση ‘‘ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΙ’’, Δ.Ε. Αρχαγγέλου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΒΟΥΡΗ ΟΕ’’.
23/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την « Λειτουργία Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας « NAXOS HOLIDAYS» Κλασσικού τύπου τριών αστέρων συνολικής δυναμικότητας 117 κλίνες από την εταιρεία « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε » σε γήπεδο έκτασης 5.497,02 τ.μ στην περιοχή «ΚΟΤΤΗ» Χώρα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ν. Νάξου Νομού Κυκλάδων . "
23/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 3215/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδα Επεξεργασίας και λοιπά έργα διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα το Δήμο Λέρου.
13/3/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05-03-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 2382/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ των έργων αποχέτευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, με φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
3/3/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 2388/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. μετά την επέκταση υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘LINDOS BLU’’, 5 *, κατά 24 κλίνες (τελική δυναμικότητα 178 κλίνες), στην περιοχή ‘‘Βληχά’’ Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ‘‘Δ. Καλιουδάκης – Μ. Ροδίτης Α.Ε.’’».
2/3/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ. ΣΤΙΣ 20-02 .
27/2/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 05 03 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
25/2/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12 02 2015, ΘΕΜΑΤΟΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014.
19/2/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12-02-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
18/2/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 2034/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Λιμένας (Λιμενίσκος) Φανών, Δ.Ε. Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου».
13/2/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΣΤΙΣ 20-02-2015
13/2/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1761/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 792/03-04-2009 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας με τον τίτλο ‘‘ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ’’ που βρίσκεται στην παραλία της Ιαλυσού, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.’’».
13/2/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1771/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μετεγκατάσταση Πλωτής Μονάδας εντατικής εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και δημιουργία ενιαίας μονάδας με υφιστάμενη μονάδα του ίδιου φορέα στη θέση ΤΟΙΧΟΣ ΧΑΛΗΣ, Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου, για λογαριασμό της ‘‘ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.Ε.’’».
5/2/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1401/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις νήσους Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω Νομού Δωδ/σου, συνολικής ισχύος 348 MW, και η ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο».
3/2/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1310/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας, 5*, στην περιοχή ‘‘ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΜΠΑΜΙΑΛΙΚΙ’’ Δήμου Κω, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL ΑΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ ».
23/1/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21-01-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
15/1/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 01 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
14/1/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30-12-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
12/1/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου :Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο για ενιαίο λατομικό χώρο μαρμάρων και συνοδών έργων αυτού , συνολικής έκτασης 232,35 στρ. στη θέση " ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ " ,Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( ΣΔΕΑ ) από την εταιρεία " ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
9/1/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30-12-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9/1/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Βελτίωση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών και βελτίωση - επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Θήρας Ν. Θήρας Νομού Κυκλάδων ."
30/12/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23-12-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
30/12/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 13029/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τοιχίο προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, στη Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δήμου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δαίδαλος Α.Ε.’’».
29/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 30 12 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
29/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ Μ.Π.Ε.
18/12/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 04-12-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
18/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/12/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12: 30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
18/12/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 12729/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Τουριστικός Λιμένας Μανδρακίου, Δ.Ε. Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου».
17/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 23 12 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
16/12/2014
Aνακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Ανέγερση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5* αστέρων ( 149 κλινών ) στη θέση «Διβούνια» στη νήσο Μύκονο , Νομού Κυκλάδων .
11/12/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04-12-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/12/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 12446/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμ. στη θέση βραχονησίδα ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, Δήμου Αστυπάλαιας, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ‘‘ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΟΥΚΑΛΑ’’».
10/12/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 12308/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ & παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος εντός «προσωρινού» υφιστάμενου εργοταξίου, (ΚΜ 549 Γαιών Παστίδας) στη Δ.Ε. Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.’’».
10/12/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 12367/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με την ονομασία ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ DREAMS RESORT’’, 5*, στην περιοχή ‘‘ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ’’ Ασκληπιείου της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΙΟΝΙΑΝ SUN Α.Ε.’’».
28/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 04- 12-2014.
28/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 04 12 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
26/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 11683/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης Ξεν/κής μονάδας (BLUE LAGOON VILLAGE), 5*, 670 κλινών σε τελική δυναμικότητα 800 κλίνες, στην περιοχή ΠΙΣΣΗ ΚΡΟΜΥΔΙΑ Κεφάλου Κω, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δω/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Γ.Ξ.Τ.Ε. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.’’».
25/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε) που αφορά στην « Λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη Νήσο Μύκονο» .
25/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην « Λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής( ΑΣΠ ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη Νήσο Σύρο Νομού Κυκλάδων».
25/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε )που αφορά στην « Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών σε έκταση 22.347,30 m 2 του Γεωργίου Νικ. Τζουγάνου στη θέση « ΤΣΟΥΚΑ » Τ.Κ Κατακοίλου ,Δ.Ε Υδρούσας Νήσου Άνδρου ,Π.Ε Κυκλάδων.
21/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη " Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β )κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε στη θέση "ΚΟΥΤΑΛΑΣ" ,Νήσου Σερίφου ,Ν.Κυκλάδων με κωδ. "ΚΟΥΤΑΛΑΣ Χ - 1406482 .
20/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην "Εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών σε έκταση 15,205 στρ. στη θέση "ΧΑΧΟΥΜΗ" Δ.Δ Σαγκρίου Δήμου Νάξου Ν.Κυκλάδων της Εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε .
19/11/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13-11-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
17/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 11241/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης Ξεν/κής μονάδας, κλασικού τύπου, 4*, στην περιοχή ΠΕΔΙΑΣ Καρδάμαινας Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.’’».
12/11/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04-11-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 11019/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: : Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας, 4*, 120 κλινών, στην περιοχή Κολύμπια-Αφάντου Ρόδου (Εντός ΖΟΕ-IV), Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας «Τ.Ξ.Ε.Β.Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.» .
7/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 13 11 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
7/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 13 11 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ).
7/11/2014
Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 10964/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘PRINCESS ANDRIANA’’, στην περιοχή KIOTAΡΙ Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’.
3/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17ΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 04 11 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
29/10/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24-10-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
20/10/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03-10-2014 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
20/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 10 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
29/9/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 10 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
14/8/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 08 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
30/7/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 31 07 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
23/7/2014
11ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265/2014: Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για το 1ο εξάμηνο 2014.
4/6/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 06 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
3/6/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20/5/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 20 05 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
14/4/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 04 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
4/4/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 08 04 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
18/3/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 03 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
18/2/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 02 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
31/1/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 04 02 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
20/1/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 21 01 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
2/1/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 02 01 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
20/12/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 12 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
18/12/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 19 12 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
28/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 28 11 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
27/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 11 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
15/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
22/10/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 10 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
7/10/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 08 10 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
11/9/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 09 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
10/9/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 09 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
27/8/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 08 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
23/8/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 08 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
19/8/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 08 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
1/8/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 08 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
22/7/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25 07 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
8/7/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 07 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
3/7/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 08 07 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
21/6/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 06 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
4/6/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 06 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
22/5/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 05 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
13/5/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 05 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
26/4/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 04 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
9/4/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 04 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
22/3/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 03 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
20/3/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 03 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
28/2/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 05 03 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
1/2/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 07 02 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
16/1/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 22-01-2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
18/12/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-12-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
3/12/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-12-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
16/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-11-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
9/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 15-11-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
5/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 08-11-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
31/10/2012
Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού
10/10/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-10-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
5/10/2012
Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού
1/10/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-10-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
19/9/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-09-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
7/9/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-09-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
13/8/2012
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/ 08 /2012 και ώρα 12:30 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1)
16/7/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 19-7-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
28/6/2012

28/6/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-7-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
19/6/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 21-06-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
28/5/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 31-05-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
25/5/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-06-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
16/5/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-05-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
24/4/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-04-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
3/4/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-04-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
15/3/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 20-03-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
2/3/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-03-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
21/2/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-02-2012 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
2/2/2012
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 06 / 2 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
13/1/2012
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 18 / 1 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
22/12/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27/12/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
7/12/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12.12.2011 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
11/11/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-11-2011 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1/11/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 11 2011
29/10/2011
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 10 2011
25/10/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ν.Α. 31 10 2011
24/10/2011
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.
21/10/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16ΗΣ 25 10 2011
23/9/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/9/2011 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη
1/9/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5/9/2011 και ώρα 11:00
20/7/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 / 7/ 2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
11/7/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 13 / 7/ 2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
22/6/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/6/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη
30/5/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/6/2011 και ώρα 12:00
18/5/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο ΑΡΙΘΜΟΣ 109/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
13/5/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Τετάρτη 18/5/2011)
26/4/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
21/4/2011
Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
8/4/2011
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 10:32 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.