Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
������������������������������������������
1/10/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Επέκταση κατ’ έκταση υφισταμένης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. «SUNSHINE SUITES» κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 95 κλινών (μετά την επέκταση), εντός γηπέδου έκτασης 6.687,00 τ.μ. επί της Κ.Μ. 603Α γαιών Ασφενδίου, , Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΣΑΝΣΑΪΝ ΙΚΕ» (ΠΕΤ 2109619227)
1/10/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 58997/24-10-2019, Απόφασης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αρ. 1822/9-12-2008, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω συμπερίληψης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Αρχάγγελος», Νήσου Λέρου, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.»
21/9/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21,6MW, στη θέση "Φραγκάκι", Δήμου Άνδρου, στην Π.Ε. Άνδρου »
15/9/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Τροποποίηση ΑΕΠΟ για επέκταση υφιστάμενου λατομείου σχιστολιθικών πλακών με προσθήκη συνοδών έργων της « ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε » στη θέση «ΚΟΥΡΟΥΠΙ» νήσου Τήνου Περιφέρειας Ν.Αιγαίου »ΠΕΤ 2108611829
13/9/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών γεωργικών & κτηνοτροφικών αποβλήτων & διάθεση επεξεργασμένων εκροών της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ( 200 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ) του Πιτταρά Νικόλαου ,στη θέση Γιορβάση , Τ.Κ Γαλήνης , Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων » ΠΕΤ 2107575322
20/8/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα Α΄ Τάξης, κατηγορίας 5 αστέρων, με διακριτικό τίτλο «OLYMPIC PALACE», τελικής δυναμικότητας 700 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 34.257,95τ.μ. (Κ.Μ.127Δ΄,Κ.Μ.127Β3 Γαιών Ιξιάς και 103 Οικοδομών Ιξιάς) στην περιοχή “Ιξιά” της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, στο Δήμο Ρόδου, της ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της εταιρείας “ΤΞΝΕ OLYMPIC HOTELS Α.Ε”» (ΠΕΤ 2106562925).
20/8/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη εγκατάσταση σκυροδέματος στις Κ.Μ. 5014,5015,5016 και σε τμήμα της Κ.Μ. 5046 Γ. Γενναδίου , Δ.Ε. Νότιας Ρόδου Δ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, του φορέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ».
16/8/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΣΤΙΣ 06/08/2021
4/8/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ στη θέση ΒΑΘΥ Νήσου Καλύμνου και Έργα αξιοποίησης αυτής» με φορέα του έργου το ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
4/8/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο που αφορά σε κομβικό Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε στη θέση «Γαλησσάς» νήσου Σύρου με κωδική ονομασία θέσης « ΓΑΛΗΣΣΑΣ 1200319 » ( ΠΕΤ 2104514423).
3/8/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.ΑΙ σε Σύρο και Ρόδο με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 6/8/2021 και ώρα 11 π.μ
22/7/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΠΕ:«Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΛΑΤΡΑ ΑΤ (140 6199)» επί εδάφους, Ύψωμα Λάτρα, Κέφαλος, Δήμου Κω, νήσου ΚΩ, Π.Ε. ΚΩ Π.Ν.Α. της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
16/7/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με α.π. 15533/02.03.2016 Α.Ε.Π.Ο., του υφισταμένου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος πέντε αστέρων (5*) με την επωνυμία «Atlantica Dreams Resort Sensatori», λόγω αύξησης της δυναμικότητάς του σε 928 κλίνες (αύξηση κατά 244 κλίνες) και του εμβαδού του γηπέδου του σε 91.841,50τ.μ. (επέκταση κατά 23.396,836 τ.μ.), καθώς και της κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης και γεωτρήσεων για την εξυπηρέτησή της και επέκτασης της Ε.Ε.Λ. , στη θέση «Μεγάλη Γη» Δ.
15/7/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και λειτουργία τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου τεσσάρων ( 4 *) αστέρων δυναμικότητας 164 κλινών της εταιρείας « ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ » σε γήπεδο έκτασης 20.560,95 τ.μ στην περιοχή « Βουρνή» Τ.Κ. Κτικάδων Δήμου Τήνου , νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων» ( ΠΕΤ 2104519422).
6/7/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7896/04.02.2015 Α.Ε.Π.Ο Γ.Γ. Α.Δ.Αι.(Α.Δ.Α. 66ΨΡΟΡ1Ι-Δ7Φ ) που αφορά στο έργο: ¨Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής Θ.Μ.Ι, ως προς την έκταση και την δυναμικότητα, (τελική διαμόρφωση: τρία Πάρκα, συνολικής έκτασης 79.350 τ.μ, & συνολικής δυναμικότητας 2.793,6Τn/έτος),στη θέση «Μάκρυ», Δήμου Χάλκης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας PHILOSOFISH A.E..» (ΠΕΤ 2104521923).
1/7/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 124244/709/16.03.2011 ΚΥΑ ως αυτή ισχύει με την αριθμ. πρωτ. οικ.33468/25.07.2017 Απόφαση Γ.Δ. ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη 250 μέτρων από την υφιστάμενη θέση, Επέκταση της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από τα 30 στα 40στρ. και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από τους 380 στους 875τον. μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Θ.Μ.Ι, στη θέση «Κατάφι», όρμου Βαγιού, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
28/6/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Έργα αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων της Νήσου Φολεγάνδρου».
24/6/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ :«Μελέτη Ανανέωσης- τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6576/03 ΑΕΠΟ ως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 812/31.07.2007 Απόφαση που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφισταμένης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, Δ.K. Αντιμάχειας, Δ.Ε Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, νομού Δωδεκανήσου, του φορέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ».
4/6/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτομίγματος , εντός της Κ.Μ. 4223Δ γαιών Καλυθιών, Δ.Ε. Καλυθιών, του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ- ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΠΕΤ2102466725)
31/5/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2021 ΤΗΣ 24ης ΜΑΙΟΥ 2021
27/5/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός γηπέδου 5.031,43 τ.μ στη θέση « Καμίνια » Δήμου Τήνου , νήσου Τήνου Περ. Ν.Αιγαίου ».
27/5/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και κατασκευή έργων βελτίωσης Λιμένα Σικίνου .»
19/5/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 21249/23-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΙΦ6ΟΡ1Ι-Ν8Ω) Απόφασης ΓΓ ΑΔΑι που αφορά στην έγκριση περ. όρων του έργου «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Γαδουρά, με αποληψιμότητα έως 10.000 κυβ. μέτρων/έτος στη θέση Παλιόμυλοι, Δ.Ε Αρχαγγέλου, του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με φορέα της δραστηριότητας την εταιρεία Γ. Κουρζάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2012426520).
19/5/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α σε συνεδρίαση με την δια περιφοράς διαδικασία την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 12 μ.μ.
12/5/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.44306/25-06-2014 Απόφασης Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα : « Αιολικό Πάρκο , εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , ισχύος 11,5 MW της εταιρείας « ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε » το οποίο θα καταλάβει έκταση 160.810τ.μ περίπου ,βρίσκεται στη
7/5/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση- Τροποποίηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 30 στρεμ. δυναμικότητας 310 τόνων Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, μετά από επέκταση και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας στη θέση Κατσούνι / Λακκί Λέρου, Δ.Ε. Λέρου, Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία Σοφία και Θεόδωρος Διαμαντή Ο.Ε (ΠΕΤ: 2101460422).
7/5/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ :«Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32MW Αιολικό (μονάδες ΑΠΕ) - 15MWσυσσωρευτές (εγγυημένη) ισχύς στη θέση «Πελεκάνος», Δ.Κ. Κατταβιάς & Μεσαναγρού , Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2101453229).
7/5/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 25,2MW Αιολικό (μονάδες ΑΠΕ) - 9MWσυσσωρευτές (εγγυημένη) ισχύς στη θέση «Τρούλος», Δ.Κ. Αρνίθας, Βατίου & Μεσαναγρού , Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2102471824).
21/4/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικής εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε. στην Κάλυμνο».
21/4/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 68764/30-10-2017 Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑι που αφορά στην περ. αδειοδότηση υφιστάμενου ΣΒΚΤ με κωδ. ονομασία θέσης «1000430 ΜΕΓΙΣΤΗ», στη θέση «Βίγλα», νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζο), Δ. Μεγίστης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» (ΠΕΤ 2005303421)
16/4/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτηw Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 45706/3743/16-05-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας « VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. » ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στο ύψωμα « Όρος» του Δήμου Τήνου
13/4/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΣΤΙΣ 02/04/2021
7/4/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ: «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, δυναμικότητας 296 κλινών, σε γήπεδα συνολικής έκτασης 48.166,00 τ.μ. (κατά τίτλο), εντός των Κ.Μ. 2768,2770,2771 & 2772 Γαιών Κρητηνίας στην περιοχή ΑΜΑΡΤΟΣ, Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου , Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ».
7/4/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΙΑΛΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ».
2/4/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος & Επεξεργασίας Κίσσηρης , εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου , στη θέση « Λαγκαδιές ή Κατέφια » Θήρας , Δήμου Θήρας , από την « ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΙΚΕ ».
30/3/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την δια περιφοράς διαδικασία την Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 10 π.μ .
26/3/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων «ΑΘΗΝΑ / ATHENA» και «ΙΝΤΕΑΛ / INTEAL», με αλλαγή κατηγορίας από 2* σε 5* συνολικής δυναμικότητας 396 κλινών, επί γηπέδου 22.882,00 τμ , στην περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός» της Δ.Κ./Δ.Ε.Κω, Δήμου Κω, Π.Ε.Κω, Π.Ν. Αιγαίου(ΠΕΤ 2101444327). Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΜΟΥΡΑΓΙΟ Α.Ε.».
26/3/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1035/6-6-2008 ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΠΝΑι. που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με τίτλο «ALILA RESORT HOTEL», κατηγορίας 5 αστέρων, σε γήπεδο εμβαδού βάσει τίτλου 14.530,00τ.μ. (Κ.Μ. 392 Α γαιών Κοσκινού), στην περιοχή “Φαληράκι”, της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του Φορέα “ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΞΕ” με σκοπό τροποποίησης α) την μείωση της τελικής δυναμικότητας σε 623 κ
10/3/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Blue Lagoon Ocean, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), η συνολική δυναμικότητα του οποίου αυξάνεται από 209 κλίνες σε 400 κλίνες, εντός γηπέδου που επεκτείνεται σε συνολικό εμβαδό 41.680,00 τ.μ. (επέκταση κατά 10.000 τ.μ.), εντός περιοχής Natura 2000, στην θέση “Ψαλίδι” του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας BLUE LAGOON ANNEX AE .
10/3/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνημμένο τεύχος Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α), για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών , στη θέση «Στραβόλαιμο», Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, από την ΕΛΑΨ Α.Ε.
10/3/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. 189915/3518/26-09-2008 ΚΥΑ, ως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της από την με αρ. πρωτ. 18509/1236/01-04-2014 Απόφαση του ΓΔΧΩΠΕΠΟ ΑΔΑι, που αφορά το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών, εντός ιδιωτικών εκτάσεων, έκτασης 13.889 στρ, στη θέση «Αστιές», Τ.Κ. Απερίου, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Π.Ε Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα της δραστηριότητας την εταιρεία «ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ
24/2/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλύμνου, έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα, στη θέση "ΑΡΑΜΑΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ" Δήµου Καλυµνίων, Περιφερειακής Ενότητας Καλύµνου, ΠΝΑ ».Φορέας έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
24/2/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με διακριτικό τίτλο «ΛΥΜΠΕΡΙΑ», κατηγορίας 3 αστέρων, τελικής δυναμικότητας 189 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 6.572,50τ.μ. (Κ.Μ. 654 Γαιών Καλυθιών), στην περιοχή “Προφήτης Αμώς - Φαληράκι” της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΑΞΤΕΕ ΛΥΜΠΕΡΙΑ Α.Ε”» .
19/2/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή και λειτουργία τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5* ) δυναμικότητας 70 κλινών της εταιρείας « ΓΚΑΝΤΑΡΙ 2 ( GUNDARI2) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε » σε γήπεδο έκτασης 14.865,85 τ.μ στην περιοχή « Κατάλυμα – Πετούσης» Δήμου Φολεγάνδρου , νήσου Φολεγάνδρου . ( ΠΕΤ 2101457527).
18/2/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΣΤΙΣ 20/01/2021
4/2/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση της 120711/322/25-1-2005 ΑΕΠΟ ,και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 190379/3717/10-10-2008 ΑΕΠΟ, που αφορούν στην εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (περλίτη), στο ΒΑκό τμήμα της νήσου Γυαλί, Δήμου Νισύρου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
4/2/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΛΙΝΔΟΣ-Χ (140 6018)» που βρίσκεται στην θέση Ύψωμα ¨Φούρκες¨ πλησίον οικισμού Λίνδου, στην Δ.Κ. Λίνδου, ΔΕ Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Φορέας έργου: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
18/1/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση με την δια περιφοράς διαδικασία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 12 μ.μ
13/1/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 48972/11.08.2017 Α.Ε.Π.Ο. Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ: 72ΣΤΟΡ1Ι-Ο4Υ) η οποία έχει ισχύ έως 11-08-2027, με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 320 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που βρίσκεται σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Στρογγύλη» Δήμου Χάλκης με φορέα της δραστηριότητας την «ΛΑΜΑΡ Α.Ε.» και την προσθήκη χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (σύμφων
13/1/2021
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτηw Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης- ταξινόμησης – παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων θραυστών αδρανών υλικών ( σπαστηριοτριβείο ), σε έκταση 45.708,36m2 ,στη θέση « ΣΑΝΙΔΑΣ» Τ.Κ Κινίδαρου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,Π.Ε Νάξου από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. , με Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων».
13/1/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδας με δ.τ. «PEFKOS VILLAGE» κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 134 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 9.477,00 τ.μ. επί της Κ.Μ. 630 γαιών Λίνδου, στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ» Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.»
13/1/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ αριθμ. Πρωτ. 15544/02-03-2016 (Ο.Ε.) Απόφαση Γ.Γ Α.Δ. Αιγαίου ως προς τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 72 στρεμμάτων αποτελούμενης από τρία (3) πάρκα εκτροφής , ετήσιας δυναμικότητας 2.947,5 τόνους Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων μετά από τη μετατόπιση της θαλάσσιας έκτασης 52 στρ. σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τα όρια της αρχικά μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης στ
5/1/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση -Τροποποίηση Περιβαλλοντικών όρων του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου»
23/12/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδας με διακριτικό τίτλο «AFANDOU BLU» κατηγορίας 3, δυναμικότητας 112 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 10.030,00τ.μ. επί των Κ.Μ. 2607, 2608, & 2675 γαιών Αφάντου, στην περιοχή «Ρένη» Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία AFANDOU BLU ΙΚΕ» .
21/12/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων αδρανών υλικών ( σπαστηριοτριβείο ) στη θέση « ΜΑΡΜΑΡΟΜΑΝΔΡΑ » Τ.Κ Χαλκείου Δ.Ε Δρυμαλίας από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε με Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ».
21/12/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Κομβικός Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση « Γαλησσάς » νήσου Σύρου με κωδική ονομασία θέσης « ΓΑΛΗΣΣΑΣ 1200319 ».
16/12/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Λιμένας Ίου Δήμου Ιητών , Νομού Κυκλάδων Π.Ε Θήρας και αφορά στην κατασκευή έργων επέκτασης – ολοκλήρωσης τμήματος εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και στη λειτουργία του λιμένα ακτοπλοΐας και του λιμένα μικτής χρήσης» .
16/12/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Υφιστάμενη εγκατάσταση αποθήκευσης διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου που βρίσκεται στην περιοχή Καναμάτ του Δήμου Ρόδου ιδιοκτησίας της ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. »  Φορέας έργου: ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε.            
11/12/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΝΑΙ
2/12/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α με την δια περιφοράς διαδικασία την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 12 μ.μ .
23/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Ανανέωση και Τροποποίηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου του Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σίφνου στη θέση « Βορεινή» στη νήσο Σίφνο του Νομού Κυκλάδων .»,
23/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Εγκατάσταση νέου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006196 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ Β νήσου Τήνου με συνοδό έργο την διάνοιξη οδού πρόσβασης .»
17/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο που αφορά σε κομβικό Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ( από κοινού χρήση με Wind ) με κωδική ονομασία θέσης " 1000242 ΣΥΡΟΣ " εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση Κορυφή Πύργος, Δήμου Σύρου Ερμούπολης ."
11/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και συνοδού έργου ( Σπαστηριοτριβείο - Μονάδα Θραύσης - Ταξινόμησης- Παραγωγής Αδρανών Υλικών ) έκτασης 41,5 στρ. στη θέση " ΤΖΙΡΙΩΤΗ - ΔΥΡΑΧΑ, Τ.Κ Κινίδαρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε.
10/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αποκατάσταση ζημιών Λιμένα Ηρακλειάς ".
3/11/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Δ΄ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας "
27/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1349/2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑι που αφορά σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με τίτλο «ΗΛΥΣΙΟΝ», επί της Κ.Μ. 1339 γαιών Λάρδου, στην περιοχή “Πεύκοι”, της Δ.Κ Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Τ.Ξ.Ν.Ε.Ε. ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.» με σκοπό: α) την αναβάθμιση σε κατηγορία 4 αστέρων, β) την αύξηση της δυναμικότητας σε 346 κλίνες, γ) την αναβάθμιση του υφιστάμενου Βιολο
21/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17001/8-3-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑι (με ΑΔΑ: ΩΡΕΗΟΡ1Ι-43Ν) η οποία αφορά στην «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Πεταλίδα», Νήσου Λέρου Νομού Δωδεκανήσου της εταιρείας Μάρκελλος Ιχθυοκ/γειες Λέρου Α.Ε»...
21/10/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία " SAINT JOHN " κατηγορίας 5* , δυναμικότητας 307 κλινών που βρίσκεται σε γήπεδο εμβαδού 20.616,90 τ.μ . στη θέση " Άγιος Ιωάννης Διακοφτής" νήσου Μυκόνου , ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΙΝΟΠΟΔΙ Α.Ε .
15/10/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΣΤΙΣ 07-10-2020
14/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1861/2007 ΑΕΠΟ που αφορά σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΓΙΑ/GAIA GARDEN», κατηγορίας 2 αστέρων, επί της Κ.Μ. 2613A γαιών Κω - Εξοχής, στην περιοχή “Νέα Αλικαρνασσός”, της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Ξ.Τ.Ε.Ε. ΓΚΑΓΙΑ Α.Ε.» με σκοπό: την αύξηση της δυναμικότητας σε 148 κλίνες».
9/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΠΕ: «Έργα αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης των ακτών στην περιοχή Κρεμαστής Ρόδου»
5/10/2020
Πρόσκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για συνεδρίαση με περιφορά διαδικασία την Τετάρτη 7-10-2020 και ώρα 11 π.μ
5/10/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Κομβικός Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση " Μαρμαροκοπείο " νήσου Νάξου ,με κωδική ονομασία θέσης 1000460 Απείρανθος Νάξου ".
25/9/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Τροποποίηση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη "Βλυχάδα" Θήρας ".
14/9/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 4 αστέρων, με το διακριτικό τίτλο “ALEX BEACH” (“ΑΚΤΗ ΑΛΕΞ”), συνολικής δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 γαιών Θεολόγου (επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00τ.μ.), στην Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.»»
9/9/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1283/2007 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αφορά στη υφιστάμενη δραστηριότητα: Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού βάσει τίτλου 12.800 τ.μ. (Κ.Μ. 1FB γαιών Αγ. Βαρβάρας (Τσαΐρι)), στη θέση «Αγ. Βαρβάρα» στη Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δ.Υ. Α.Ε.”». με σκοπό α) την ενημέρωση του φακέ
3/9/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων Καμαρίου Θήρας .
1/9/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΠΕ:«Επέκταση κατ’ έκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «SUMMER VILLAGE» κατηγορίας 4*, με κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, τελικής δυναμικότητας 291 κλινών , εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 22.200,00τ.μ. επί της Κ.Μ. 308Β γαιών Πυλίου, στην περιοχή «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΕΑΣ Ι.Κ.Ε.»
25/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση-Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 043/17.05.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΓΓΠΝΑ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 5* , με δ.τ. «PALAZZO DEL MARE», σε γήπεδο συνολικής έκτασης 41.810,00 τ.μ. εντός των Κ.Μ. 183Α, 183, 184, 185 & 186 Γαιών Πυλίου Κω στην περιοχή « Μαρμάρι» Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό α) την αύξηση της δυναμικότητας από 363 κλίνες σε 381 κλίν
25/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων - Ο.Ε.Δ.Α. - Δήμου Καλυμνίων σε γήπεδο (δημοτική έκταση) επιφάνειας 65.315,00 m2 στην περιοχή Γιαννοχώραφα –Λιανοχωρίου» ,Δήμου Καλυμνίων, Περιφερειακής ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, στην οποία θα περιλαμβάνονται : 1. Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 2. Εγκατάσταση αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται γι
19/8/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 12/08/2020
13/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ: «Ανανέωση-Παράταση Ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (A.E.Π.O.) του έργου "Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Γενναδίου-Υ/Σ ΘΗΣ Νότιας Ρόδου"».
5/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΠΕ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» στον οικισμό ΦΡΥ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου της Π.Ε. Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, ΠΝΑ . Φορέας έργου: Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου.
5/8/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου δια περιφοράς στις 12/08/2020 Τετάρτη 11 π.μ .
4/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ :«Τροποποίηση της με αριθμ. 142054/519/16-02-2012 ΑΕΠΟ ΓΓ Α.Δ.Αιγαίου με ΑΔΑ: ΒΟΖΖ0-8ΤΤ που αφορά στην «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα εκτροφής ΘΜΙ, στην θέση βραχονησίδα Νερονησίου Νήσου Αγαθονησίου» με σκοπό την μετατόπιση και την επέκταση της μονάδας και την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας. Φορέας έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
4/8/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥOΣ 6MW ΑΙΟΛΙΚΟ, 1,5MW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ) & 3,75MW ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ), ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΑ» TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Φορέας έργου: ΔΥΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
28/7/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Τουριστική Μονάδα τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* αστέρων δυναμικότητας 47 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή " Ξερόκαμπος " νήσου Φολεγάνδρου και τροποποίησης της λόγω επέκτασης - βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δραστηριότητας με αύξηση δυναμικότητας σε 88 κλίνες και αλλαγή φορέα στην εταιρεία FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Α.Ε ."
28/7/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE ΝΉΣΟΥ Πάρου με κωδικό βάσης 1200306 ΠΑΡΟΣ.
22/7/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
2/7/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 5.800 m2 /μέρα ,στη θέση Αμπελάκι νήσου Σύρου ."
2/7/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α. με τηλεδιάσκεψη στη Ρόδο και Σύρο την Πέμπτη 09-07-2020 και ώρα 11 π.μ
1/7/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος- Τροποποίηση της με Α.Π 77117 / 3563 / 17- 12 -2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ της Α.Δ Αιγαίου που αφορούσε στο έργο: «Κατασκευή – Επέκταση αποβάθρας Λιμένα Λειψών» και το οποίο περιελάμβανε το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμένα Λειψών με σκοπό την Επέκταση του Λιμένα Λειψών με την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΙ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ (επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα με στόχο την εξυπηρέτησ
30/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 2.490,81 τ.μ., στη θέση «Σμαλού», νήσου Λέρου, στο Δήμο Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.”»
23/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος / Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1660/2011 ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΑΔΑι, για το έργο :Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με δ. τίτλο «RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS», πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 754 κλινών, σε γήπεδο επιφανείας 25.995,00τ.μ. (Κ.Μ. 392Δ & 392Ε γαιών Κοσκινού), στην περιοχή «Αμμούδες Κοσκινού», στην Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμος Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του Φορέα “Ρ.Ε.Ξ.Ε.ΚΑ Α.Ε.”, με σκοπό τροπ
23/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΠΕ:«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 303 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 23.321,74 τμ εντός των Κ.Μ. 105 και 114 Γαιών και 09 Οικοδομών Κοσκινού, στην περιοχή Καβουράκια Κοσκινού, Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
19/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:« Ανανέωση και τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 987/15-10-2007 και υπ’ αριθμ. 988/15-10-2007 ΑΕΠΟ Γ.Γ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και όπως αυτές ισχύουν και που αφορούν δύο όμορα λατομεία αδρανών υλικών , με συνοδευτικές εγκαταστάσεις αυτών , συνολικής έκτασης αμφοτέρων 276282,33 τ.μ., ευρισκόμενα στη θέση «Βαθιά Λαγκάδα», Ξηροκάμπου , Δήμου Λέρου, Περιφέρειας Καλύμνου, από την « ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» .
19/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ: « Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 26535/16-05-2019 ΑΕΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΔΑ _με ΑΔΑ: ΩΔ5ΨΟΡ1Ι-ΠΜΟ και με ημ. Λήξεως την 16-05-2029) που αφορά στην δραστηριότητα: «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 187,5 τόνων στην περιοχή «Ακρωτήριο Κοραή» στην θέση στην οποία μετατοπίστηκε με την προϊσχύουσα ΑΕΠΟ ήτοι 60 μέτρα δυτικότερα της αρχικής εγκεκριμένης θέσης, σε θαλάσσια έκταση επιφάνειας 20 στρεμμάτω
17/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2020 (3-6-2020)
9/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΠΕ:«Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 28MW Αιολικό και 12MW Συσσωρευτές (εγγυημένη) ισχύς στη θέση «Ξερά Ξύλα – Σταυρός» στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για την ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.
5/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 14152/18-03-2016 Υπ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία «Ακτή Καράβια», στη θέση Αγκιναρωπή, της περιοχής Μαρμάρι του Δήμου Κω, λόγω τροποποίησης του γηπέδου και μικρή αύξηση δυναμικότητας».
2/6/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α.την Τετάρτη στις 03-06-2020 και ώρα 10π.μ με τηλεδιάσκεψη στη Σύρο και Ρόδο .
29/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 4*, με διακριτικό τίτλο «CYPROTEL FALIRAKI», δυναμικότητας 676 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 65.606,60τ.μ. (Κ.Μ. 651 Γαιών Καλυθιών), στην περιοχή “ΦΑΛΗΡΑΚΙ”, Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΣΥΠΡΟΤΕΛ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.”»
29/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΠΕ:«Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, επί υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στη θέση «Μόντε Πέζουλα», της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με κωδική ονομασία θέσης «ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ 1000236», της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., περίπτωση από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και COSMOTE A.E.»
27/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ :«Τροποποίηση της υπ΄αρ. 24855/08-05-2019 Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑι που αφορά Ανανέωση –Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1823/09-12-2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑι υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 230 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Αρχάγγελος», Νήσου Λέρου, Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της «Γ. & Δ. ΜΑΝΗΣ ΟΕ», με σκοπό την συμπερίληψη Ειδικής Οικ
27/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 28115/23-5-2019, Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑι) που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 300 τόνων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμ. στη θέση «Βραχονησίδες Γλαρονήσια», Δήμου Καλύμνου, Π.Ε Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα της δραστηριότητας τη ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ με σκοπό την συμπερί
22/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ :Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 48972/11.08.2017 Α.Ε.Π.Ο. Συντονιστή ΑΔΑ η οποία έχει ισχύ έως 11-08-2027, με σκοπό «την προσθήκη –εκσυγχρονισμό χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σύμφωνα με την ΥΑ 31722/2011(ΦΕΚ Β/2505/2011) με έργα επί αιγιαλού και θάλασσας για την εξυπηρέτηση της και έργα εξυπηρέτησης επισκεπτών για την αξιοποίηση της περιοχής ως θαλάσσιο πάρκο στη Νησίδα Στρογγύλη του φορέα ΛΑΜΑΡ Α.Ε.
22/5/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ Καρδάμαινας Ν. Κω και «Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καρδάμαινας Ν. Κω» για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΚΩ.) -φορέα διαχείρισης του έργου-
6/5/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Κλειστή χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας Γαρίδας τη θέση Αγία Μαρίνα νήσου Κέας του φορέα "ΙΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΙΚΕ."
29/4/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης λιμένα Νάξου ."
6/4/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19/03/2020
3/4/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος ,στη θέση " Μονόλιθος " Θήρας , Δήμου Θήρας ,με προσθήκη Υδρογεώτρησης ,Η/Ζ και δραστηριότητας Αποθήκευσης και Εμπορίας σακευμένου τσιμέντου . "
3/4/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης και Μονάδα Αφαλάτωσης για τους οικισμούς της Μέσα Γωνιάς και Αγ. Παρασκευής του Δήμου Θήρας " ως αυτή έχει τροποποιηθεί , συμπληρωθεί και ισχύει με την α.π .43954/24-7-2017 Απόφαση συντονιστή ( ΠΕΤ 1909175323).
16/3/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:"Υφιστάμενη τουριστική μονάδα ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας 3 *** αστέρων δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία " ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ" ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε " με τον διακριτικό τίτλο " ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε " στη θέση Μικρή Βίγλα Δ.Δ Σαγκρίου ,του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,Περιφέρειας Ν.Αγαίου."
13/3/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στην Σύρο και Ρόδο, την Πέμπτη 19/03/2020 και ώρα 11π.μ .
3/3/2020
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Περιοχή: Πεύκοι Λίνδου-Ρόδος)
21/2/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καταπόλων Αμοργού ".
21/2/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: " Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Καθαρισμού Λυμάτων Οίας ."
18/2/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Αποχετευτικά Δίκτυα και Βιολογικός Καθαρισμός της Ίου.
14/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:Τροποποίηση της με α.π. 91333/22-12-2015 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στο έργο: «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα εκτροφής ΘΜΙ στη θέση νησίδα Φαραδονησια Νήσου Λέρου» με σκοπό την μείωση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, με φορέα έργου την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»»
14/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κλασικού τύπου, με διακριτικό τίτλο «MARMARI RESIDENCE», δυναμικότητας 368 κλινών, κατηγορίας 3 αστέρων, επί γηπέδου επιφάνειας 28.376 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 235Β Γαιών Πυλίου Κω, στη Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ ΑΞΤΕΕ Α. & Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ” διακρ. τίτλος «ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε.»
14/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Αύξηση δυναμικότητας (από 132 σε 288 κλίνες) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «LAMBI RESORT», κατηγορίας 4*, λόγω επέκτασης κατ’ έκτασης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 22.317,00τ.μ. (μετά την επέκταση) επί των Κ.Μ. 2928, 2710 (υφιστάμενες) & 2642 (νέα) γαιών Κω Εξοχής στην περιοχή «ΛΑΜΠΗ» Δ.Κ. Κω,Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε.» (ΠΕΤ
14/2/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, στη θέση " ΠΑΤΕΛΑ" Τ.Κ Πανόρμου ,Δήμου Τήνου με προσθήκη της δραστηριότητας " Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών & Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".
6/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση- Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2045/31.12.2008 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 820 κλινών (επέκταση κατά 320 κλίνες), στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παχιά Οργιά», Δ. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.»
5/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:"Ανανέωση της χρονικής ισχύος της με αριθμ. πρωτ. 713/5-06-2007 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Π.Ν.Α. (ως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της από τις με αριθμ. πρωτ.1887/31-12-2007 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Π.Ν.Α και την με α.π. 22571/11-04-2014 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Δ/ΝΤΗ ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ./Α.Δ.Α.) που αφορά: Α)στην «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής αιολικής ενέργειας (αιολικο παρκο) ισχυος 11,05 MW με τα συνοδά έργα αυτού (οδοποιία – δίκτυο διασυνδεσης κλπ)
4/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση -Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.288/12-02-2009 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. ΠΝΑ (η οποία έχει ημερομηνία λήξεως την 31-12-2018) και που αφορά στο έργο: «Υφιστάμενη Μονάδα Αποθήκευσης & Διανομής υγραερίου, συνολικής χωρητικότητας 700m3, ιδιοκτησίας της ΚΩΣ ΓΚΑΖ Α.Ε., στην περιοχή «Σφακιά» Κεφάλου της Δ.Κ. Κεφάλου , Δ.Ε. Ηρακλειδών, Π.Ε. Κω, ΠΝΑ».
4/2/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1173/12-09-2006 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην έγκριση περ. όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 5* με διακριτικό τίτλο «AQUAGRAND» σε γήπεδο έκτασης 30.645 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 153 Γαιών Λίνδου, στη περιοχή «ΨΑΛΤΟΣ» Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό α) την ανανέωση της χρονικής ισχύος, β) τη μείωση της δυναμικότητας από 305 σε 278 κλίνες & γ) στην ενσωμάτω
30/1/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΝΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΙΣ 23/01/2020.
30/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ Ν. ΚΩ» για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΗ. ΛΙ. ΤΑ. ΚΩ) –φορέα διαχείρισης του έργου.
24/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 686/03-06-2004 ΑΕΠΟ ΓΓΠΝΑ και Έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακής μονάδα, με διακριτικό τίτλο «KOLYMBIA SKY», κατηγορίας 4* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 232 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 12.375,00 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 1888631 Γαιών Αρχαγγέλου, στην περιοχή «Κολύμπια», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκ
21/1/2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί στις 23/01/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Σ.Καράγιωργα 22) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1).
16/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 250 kwe» στην θέση ΚΜ 1818 γαιών Καλυθιών ΔΚ/ΔΕ Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ για λογαριασμό της RECO OIL ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ.
13/1/2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) Ισχύος 21,6MV , στη θέση " ΦΡΑΓΚΑΚΙ" ,Δήμου Άνδρου , της εταιρείας " ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε".
7/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο «KRESTEN PALACE» κατηγορίας 4 αστέρων, τελικής δυναμικότητας -μετά την υπαγωγή στον Ν. 4178/2013-- 532 κλινών επί γηπέδου 43.440,00 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Καβουράκια» ΔΚ Κοσκινού, ΔΕ Καλλιθέας, ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΞΤΕΕ»».
7/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο «ΑΣΤΡΟ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ/TIGAKI΄S STAR», κατηγορίας 3 αστέρων (3*), τελικής δυναμικότητας 143 κλινών, επί της Κ.Μ. 669A γαιών Ασφενδιού (εμβαδού γηπέδου 10.765,00τ.μ.), στην περιοχή Τιγκάκι, της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης «Γ.Γ.Ε. ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΤΕ»».
2/1/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λέρου Ι.Π. 10.000 ατόμων - έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα –οδός πρόσβασης στην ΕΕΛ – ΔΚ/ΔΕ Λέρου Δήμου Λέρου ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Λέρου – φορέα του έργου.»
31/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 819/2007 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αφορά στη δραστηριότητα : Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού βάσει τίτλου 32.200 τ.μ. (Κ.Μ. 167 και 175 γαιών Κω), στο 4ο χλμ της Επαρχιακής οδού Κω – Χωριά, στη Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δ.Υ. Α.Ε.”».
20/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : «Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 540/03.05.11 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Atlantica Aegean Park συνολικής δυναμικότητας 304 κλινών , κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), εντός γηπέδου 32.902 τ.μ. που εμπίπτει σε περιοχή Natura 2000, στην περιοχή Κολύμπια, ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου, ιδιοκτησίας NIKOTEΛ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
20/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 458/5.9.03 ΑΕΠΟ όπως ισχύει , του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Atlantica Aegean Blue, συνολικής δυναμικότητας 844 κλινών, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), εντός γηπέδου 69.505,00τ.μ., εκτός περιοχής Natura 2000, στην περιοχή Κολύμπια, ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου, ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» .
20/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Τροποποίηση & ανανέωση της υπ’ αρ. 132573/18.11.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΓ0-Γ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου : “Κρηπίδωση – διαπλάτυνση της παραλιακής οδού στη ΝΑ πλευρά του όρμου Πανορμίτη – Σύμης” ».
17/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:« Λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με την επωνυμία EUROVILLAGE ACHILLEAS, δυναμικότητας 846 κλινών , στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μαστιχάρι»,Δ. Ηρακλειδών , Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.»
17/12/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΙΓΚΑΚΙ», κατηγορίας τεσσάρων αστέρων(4*), συνολικής δυναμικότητας 500 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεών του στις διατάξεις του ν.4178/13, εντός γηπέδου 27.870 τ.μ. , στην περιοχή «Τιγκάκι» , εντός Natura 2000, εκτός σχεδίου ΔΚ Ασφενδιού , ΔΕ Δικαίου, Δήμου Κω, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, ιδιοκτησίας ΕΛ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
17/12/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας στη θέση " ΠΥΡΓΟΣ" νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων ".
16/12/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Βελτίωση Τμημάτων των Δημοτικών Οδών " Λιβάδι - Ράμμος και Ράμμος - Καράβι " στο Δήμο Σερίφου στη Νήσο Σέριφο Νομού Κυκλάδων.
13/12/2019
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019
12/12/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία υφιστάμενου Λιμένα( Αλιευτικού Καταφυγίου ) Χώρας Άνδρου".
12/12/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ν.Α. ΣΤΙΣ 26-11-2019
29/11/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019
28/11/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Ένταξη σε ενιαία λατομική εκμετάλλευση των χώρων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV , με ταυτόχρονη ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. του χώρου Ι , στη θέση "Προβατάς" νήσου Μήλου από την ΕΕΚΟΜ Α.Ε ."
26/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα υπό την επωνυμία Μικρή Πόλη , συνολικής δυναμικότητας 595 κλινών, μετά από υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών του στο ν. 4178/13, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), εντός γηπέδου 45.180,0 τ.μ., εντός περιοχής Natura 2000 , στην περιοχή Κολύμπια , Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, ιδιοκτησίας ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε».
22/11/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στην Σύρο και Ρόδο, την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 9 π.μ .
19/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Εκσυγχρονισμός ,αλλαγή κατάταξης σε κατηγορία πέντε (5) αστέρων και λειτουργική ενοποίηση δύο υφισταμένων τουριστικών καταλυμάτων σε ενιαίο τουριστικό συγκρότημα , συνολικής δυναμικότητας 1100 κλινών, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λάμπη», Δ.Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. ΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.»
11/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο «LINDOS MARE», κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με μελλοντική αναβάθμιση σε 5 αστέρων (5*), συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 68 γαιών Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ. 60 & 736 γαιών Λίνδου), στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
6/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε τελική θαλάσσια έκταση 50στρ. τελικής δυναμικότητας σε 1235 τόνοι, στη θέση «Νησίδα Νερονησίου», Νήσου Αγαθονησίου, Π.Ε. Καλύμνου, Π.Ν.Α., του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
6/11/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : " Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων της Άνω Μεράς Μυκόνου ."
6/11/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : " Λατομείο Μαρμάρων έκτασης 28.018 τ.μ. στη θέση " ΚΑΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΔΥΡΑΧΑ " Τ.Κ. Κυνίδαρου ,Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ."
1/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Μετατόπιση και Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε συνολική θαλάσσια έκταση 30στρεμμάτων (10 στρέμματα υφιστάμενα και 20 στρέμματα επέκταση) και προσαρμογή της ετήσιας δυναμικότητας σε 910 τόνους, στη θέση «Τουρκολιμνιώνας», Νήσου Αγαθονησίου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του φορέα Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ Ιχθυοκαλλιέργειες».
31/10/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος στη θέση "Κάμπος Γαυρίου" του Δήμου Άνδρου από την Βαλμάς Α.Ε. "
25/10/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο «KRIAMOS BLUE ΙΙ», κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4 *), συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών, επί γηπέδου συνολικού εμβαδού 16.032,00τ.μ. (αποτελούμενο από τις Κ.Μ. 685, 686, 689 & 690 γαιών Καλυθιών), στην περιοχή «Προφ. Αμώς» / «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ».
24/10/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : " Εγκατάσταση ,επεξεργασία και καθαρισμό λυμάτων της κοινότητας Νάουσας Νήσου Πάρου που βρίσκεται στην περιοχή "Διαλισκάρι" και τροποποίηση της, λόγω βελτίωσης - εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.Λ. και κατασκευής αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση "
23/10/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Μουτσούνας ,νήσου Νάξου .
23/10/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "ΛειτουργίαΥφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου ( Μεμονωμένες Προβλήτες στις θέσεις " Ψαθάδικα " και " Εμπουριός ") .
3/10/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ :Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 61146/12-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ6ΙΟΡ1Ι-ΤΨΞ) Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νισύρου με τα συνοδά έργα αυτής, στην θέση «ΛΙΝΟΥΡΑ» ΤΚ Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Νισύρου» η οποία έχει ισχύ έως 12-10-2028 . Η τροποποίηση αφορά σε αντικατάσταση πληροφοριακών στοιχείων του κεφαλαίου (Γ3.2.1) της με αριθμ.
21/8/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας ".
21/8/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας ".
21/8/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησίου ".
13/8/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Εκμετάλλευση Λατομείου Αδρανών Υλικών έκτασης 30,961 στρ. στη θέση "ΣΦΑΡΑΜΑΤΑ" του Τ.Δ. Μελάνων , Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,από την " Κων/νος & Μαρία Σκουλάτου Ο.Ε . "
6/8/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στη Ρόδο και Σύρο με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 09/08/2019 και ώρα 12μ.μ.
30/7/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Τροποποίηση ΑΕΠΟ για " Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 15MV , στη θέση " ΡΑΧΗ - ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ " Δ.Σ Κορθίου ,Δήμου Άνδρου , της εταιρείας " ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε ".
29/7/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΒΤΒ 1406285», στη θέση «Όλυμπος Καρπάθου», νήσου Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, της Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
24/7/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 490/10-05-2007 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ», κατηγορίας 4 αστέρων, επί γηπέδου συνολικής έκτασης 21.280,00 τ.μ. κατά τίτλο εντός της Κ.Μ. 50 Γαιών Καρδάμαινας, στην περιοχή «ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ» της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας «Ξ.Τ.Ε.
22/7/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανανέωση Χρονικής ισχύος –τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 303/3-03-2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ (ως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της από την με αριθμ. πρωτ. 30855/2014 Απόφαση Γ. Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ) και που αφορά στο έργο «Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στην περιοχή «Ματιάδες Σιδερόπετρα» Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω ιδιοκτησίας της «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.»»
3/7/2019
Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά το έργο: «Ανανέωση– Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 1799/19-11-2007 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ως προς την αλλαγή του διακριτικού τίτλου από “FILIMON” σε “EAGLE’S NEST”, την αύξηση της δυναμικότητας από 58 σε 116 κλίνες (αύξηση κατά 58 κλίνες) και την αναβάθμιση από 2 σε 3 αστέρων, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.400τ.μ. κατά τίτλο, στην περιοχή Πεύκοι, Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου, Δ. Ρόδου, Π.Ε. Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Ε.».
2/7/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019
25/6/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά το έργο : «Επέκταση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 τ.μ. εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 & 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της «ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ».
20/6/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά του έργο:«Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 65211/19.06.2000 ΚΥΑΕΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/17.09.2012 Απόφαση Γ.Δ.Α.Δ.Α που αφορά τη δραστηριότητα : Υφισταμένη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρ., ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων , στη θέση Όρμος Άρροι, νήσου Χάλκης, του φορέα Ιχθυοκαλλιέργειες Χάλκης Α.Ε με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας, τη δημιουργία ενιαίας μονά
19/6/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί στις 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Σ.Καράγιωργα 22) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1).
10/6/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00τ.μ., εντός της Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στη περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου, Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ».
22/5/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα , κλασικού τύπου με διακριτικό τίτλο «Καλημέρα Κως», κατηγορίας 3* αστέρων δυναμικότητας 212 κλινών , σε γήπεδο έκτασης 13.520,00 τ.μ. (κατά κτηματολόγιο) στην ενοποιημένη μερίδα 40 γαιών Καρδάμαινας στην περιοχή «Καρδάμαινα», ΔΚ Καρδάμαινας / ΔΕ Ηρακλειδών, Δήμου Κω ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ του φορέα “ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”».
13/5/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του έργου : «Μετατόπιση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων στη θέση Χαλή, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από την υφιστάμενη αδειοδοτημένη θέση και μετεγκατάσταση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων (Πάρκο Β) από τη θέση Βρουλίδια στη θέση Χαλή, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου πάρκου 30 στρεμμάτων στη θέση Χαλή, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγα
8/5/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του έργου : «Μετατόπιση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων σε απόσταση μικρότερη των 150μ. από την υφιστάμενη αδειοδοτημένη θέση και αποδέσμευση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία πάρκου 10 στρεμμάτων στη θέση Βρουλίδια, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με φορέα την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».
7/5/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τις υφιστάμενες θέσεις, αύξηση δυναμικότητας από 1.830 σε 2.347,5 τόνους Θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 52 στρ. της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» , στη θέση Τοίχος Χαλή , Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου ,Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
6/5/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Έργα προστασίας της ακτής και των φυσικών πρανών από θαλάσσια διάβρωση ιδιοκτησίας ΜΕΠΑΛ. Α.Ε στην παραλία " Αγ. Κυριακής " Ν. Αντιπάρου.
17/4/2019
« Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος- Τροποποίηση λόγω αλλαγών στην υποδομή, διαμόρφωσης της ονομαστικής ισχύος από 23,753 MWe σε 22,428-26,403MWe και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία της υπ’ αριθ. 515/30.04.2004 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α, ως αυτή ισχύει με τις υπ’ αριθμ. πρωτ, 535/2006 & 287/03.03.2009 τροποποιήσεις, και αφορά στο έργο: «Λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Κάρπαθο» του φορέα ΔΕΗ Α.Ε. –ΔΠΑΝ».
12/4/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
12/4/2019
«Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα , κλασικού τύπου , δυναμικότητας 235 κλινών , σε γήπεδο έκτασης 20,5 στρ. με την επωνυμία «Παλάτι της Κω» , που βρίσκεται στη θέση Τιγκάκι, Δ.Ε. Δικαίου , Δήμου Κω, Π.Ε. Δωδεκανήσου,Π.Ν.Α. , του φορέα ΞΤΕ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ »
10/4/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος στη θέση " Άγιοι Θεόδωροι - Δρυοπίδα " Δήμου Κύθνου ,Νήσου Κύθνου Π.Ε. Κέας Κύθνου . "
8/4/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: « Ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 517,50 τόνων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτές εγκαταστάσεις στην νησίδα ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ της νήσου Καλύμνου, της ΠΕ Καλύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» για το φορέα «Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ ΟΕ» ».
5/4/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:«Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την υφιστάμενη επωνυμία «Blue Lagoon Resort », κατηγορίας πέντε αστέρων(5*), δυναμικότητας 894 κλινών και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, που προέκυψε από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχείων: «BLUE LAGOON I» , «BLUE LAGOON II», « BLUE SEA BEACH I»& « BLUE SEA BEACH IΙ», καθώς και από την πολεοδομική και λειτουργική τακτοποίηση των κατασκευ
3/4/2019
«Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 1822/09.12.2008 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α.(με ημ. Λήξεως την 31-03-2018) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αρ. 2144/24-11-2009 Απόφαση και ισχύει, που αφορά στην δραστηριότητα: «Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με ετήσια δυναμικότητα 230 τόνων Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων στην θέση Βραχονησίδα Αρχάγγελος Δήμου Λέρου της Ν.Α. Δωδεκανήσου», με σκοπό την διόρθωση των συντεταγμένων ,τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, του φορέα “ΑΦΟΙ ΜΑΝΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε”».
29/3/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ « Λειτουργική Ενοποίηση της υφισταμένης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” 5 * /284 κλινών και της υφισταμένης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “ Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών, 5* αστέρων , στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ»
19/3/2019
Υφιστάμενος Λιμένας εξυπηρέτησης Αλιευτικών Σκαφών- Αλιευτικό Καταφύγιο Μελιτσάχας Καλύμνου και βελτίωση αυτού, με τίτλο « Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου Μελιτσαχάς Καλύμνου» που βρίσκεται στη νήσο Κάλυμνο στον Δήμο Καλυμνίων, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Καλύμνου)- φορέα διαχείρισης του έργου»
19/3/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στην Σύρο και Ρόδο, την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 10π.μ .
14/3/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ :Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1711 /10-12-2010 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ , που αφορά τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. θέσης «1200448- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ , σε θέση πλησίον «Μεγάλου Χωριού», νήσου Αγαθονήσου, Δ.Αγαθονησίου, Π.Ε.Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό: α) την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, β) την αναβάθμιση –επέκταση των κεραιοδιατάξεων, γ) την προσθήκη ενός μεταλλικού ιστού στή
14/3/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Μονάδα Παραγωγής ετοιμου σκυροδέματος στη θέση " ΠΑΤΕΛΑ" Τ.Κ Πανόρμου , Δήμου Τήνου της εταιρίας " ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ" ."
6/3/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος ,Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων ,εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με έδρα τον Άγιο Μηνά Σίφνου ,Π.Ε. Μήλου.
27/2/2019
Aνανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ'αριθμ.οικ.815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο ''ESPEROS VILLAGE/ΧΩΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ, κατηγορίας πέντε αστέρων 5*, επί της ενοποιημένης Κ.Μ 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ.), στην περιοχή ''Φαληράκι'', της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ'', ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε
25/2/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW( 106 Α/Γ) στις ακατοίκητες νησίδες Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδια,Μεσονήσι,Μεγάλο Σοφράνο ,Παχεία Ανάφης, Μακρά, Λιάδι , Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα ,Κανδελιούσσα ,Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των ΠΕ Καλύμνου , Θήρας και Κω και των συνοδών σε αυτό ,έργων .
20/2/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Άνω Κουφονησίου "
18/2/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:«Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων επί της ΜΠΕ του έργου ''Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Σκάλας Πάτμου'' για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ)-φορέας διαχείρισης του έργου’’
11/2/2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : " Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος ,Αττική - Κρήτη ( Κορακιά) - Ελληνικό Τμήμα 3.10.3 του PCI "EUROASIA INTERCONNECTOR".
1/2/2019
Δημοσιευση Ανακοίνωσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΑΗΣ Σορωνής της ΔΕΗ ΑΕ, ο οποίος βρίσκεται στην Σορωνή, Καμείρου, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28/1/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ/FILI
15/1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9/1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
20/12/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Επέκταση - βελτίωση και λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Δήμου Ιητών Ν. Ίου Νομού Κυκλάδων ."
14/12/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στη Σύρο και Ρόδο με τηλεδιάσκεψη στις 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 .
12/12/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτηw Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων , της εταιρείας " Αφοι Ρήγα Α.Ε.Β.Ε. " σε έκταση 20,4 στρ. στη θέση" ΔΙΡΑΧΑ" Κινιδάρου ,Δήμου Νάξου ,Νομού Κυκλάδων . "
12/12/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων ( 127 κλινών ) στη θέση "ΒΟΥΝΙΤΖΟΥ" , Φηρών στη νήσο Θήρα , Νομού Κυκλάδων."
11/12/2018
«Τροποποίηση ως προς το κεραιοσύστημα της υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.43400/16.06.2016 ΑΕΠΟ Γ.Γ Α.Δ.Α με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδ. Ονομασία ‘’ΚΩΣ 100260’’ στην θέση ‘’Τροτσούλι, (περιοχή Σύμπετρο), του Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Π.Ν. Αιγαίου, περίπτωση από κοινού χρήση με τη WIND.»
11/12/2018
«Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp)/ 1,0755KW (<100KW), με την κωδική ονομασία 3006185 – ΚΑΛΥΘΙΕΣ –Β, σε οικόπεδο 340,88 m2 στην θέση ‘’ΚΑΛΥΘΙΕΣ’’, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’»
5/12/2018
«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία ΄΄RELAX΄΄ τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00 τ.μ στην θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας ΄΄ΤΟΥΡ.ΞΕΝ.&ΕΜΠ.ΕΠΙΧ.ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ΄΄ με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΄΄ κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσίας (άρθρο 12
26/11/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
26/11/2018
«Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.864/27-09-2012 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ (με ημ.Λήξεως την 30-09-2022) που αφορά στην δραστηριότητα : ‘’Yφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 187,5 τόνων στην περιοχή ‘’Aκρωτήριο Κοραή΄΄, Δήμου Λέρου, νήσου Λέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘’ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε’’ με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας κατά 60 μέτρα δυτικότερα της αρχικής εγκεκριμένης θέσης, σε θαλάσσια έκταση επ
23/11/2018
Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στην Σύρο και Ρόδο στις 27/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ
21/11/2018
«Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.22227/29-03-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ (με ημ.Λήξεως την 29-03-2026) που αφορά στην δραστηριότητα : ‘’Yφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 300 τόνων στην περιοχή ‘’Βραχονησίδες Γλαρονήσια΄΄, Δήμου Καλύμνου, νήσου Καλύμνου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘’ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε’’ με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας κατά 117 μέτρα ανατολικότερα της αρχικής εγκεκριμένης θέσης, σε
7/11/2018
Πρόσκληση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ν.Αιγαίου σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο στις 12/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ .
31/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Yφιστάμενου Ορυχείου Βιομηχανικών Ορυκτών ( Διοξειδίου του Πυριτίου ) στη Θέση "ΚΑΤΣΟΥΛΗ" Τ.Κ Τρυπητής , Δήμου Μήλου και έγκριση Σ.Δ.Ε.Α. ,από τον Ευάγγελο Π.Φίλη."
24/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ στη θέση " Λάρνα " Αγ.Συμεών , Τ.Κ Ιουλίδας ,Δ.Ε Κέας , Δήμου Κέας ,Περιφ.ενότ. Κέας-Κύθνου με Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων , και ΕΟΑ ( Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ).
23/10/2018
«Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο : Aνανέωση – Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1017/17-08-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή ΦΑΛΗΡΑΚΙ, της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘’ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ‘’με σκοπό : α) την αλλαγή διακριτικού τίτλου της ξενοδοχειακής μονάδας από ‘’ΜΑΤΙΝΑ’’ σε ‘’KRIAMOS BLUE
22/10/2018
«Yφιστάμενος Αιολικός σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 11,70 MW στην θέση ‘’ΠΙΘΑΝΙΤΗΣ ΔΕ Ατταβύρου ΠΕ Ρόδου για λογαριασμό της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε’’ »
22/10/2018
«Κατασκευή & λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘’LAMPI PALACE’’ κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 132 κλινών, στην περιοχή ‘ΛΑΜΠΗ της Δ.Κ./Δ.Ε. ΚΩ του Δήμου Κω ιδιοκτησίας της ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε.»
22/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Ενιαία Εκμετάλλευση Λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών ( εξόρυξη - θραύση - προσωρινή αποθήκευση - αποκατάσταση ) σε έκταση εμβαδού 108.130,472 στρ. στη θέση " Καμπί Αγκαιριάς " Πάρου της εταιρείας Λατομεία ΛΟΥΚΗ Α.Ε."
22/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας " ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -SAINT GEORGE " κλασσικού τύπου και τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναμικότητας 141 κλίνες από την εταιρεία 'ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε " σε γήπεδο 5.434 τ.μ στην περιοχή " Τσαρδάκια " Μάρπησσας Δήμου Πάρου Ν.Πάρου νομού Κυκλάδων.
19/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Εγκατάσταση κέντρου εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη θέση Θήρα νήσου Θήρας ."
17/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4* που βρίσκεται στη θέση " Ανδριανούλα ή Βουνίτσος" Δ.Κ Καρτεράδου νήσου Θήρας ,νομού Κυκλάδων."
12/10/2018
«Διαβίβαση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ‘’Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.955/2002 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ (η οποία έχει ημερομηνία λήξεως την 31-12-2012) και έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο ‘’ΣΤΕΛΛΑ’’, 3 αστέρων, τελικής Δυναμικότητας 179 κλινών, εντός της ΚΜ 514Β Γαιών Λίνδου εμβαδού κατά τίτλο 19272,00 m2 στην περιοχή ‘’ΠΕΥΚΟΙ’’ ΔΚ Λίνδου της ομώνυμης Δ.Ε. Δήμου Ρόδου φερόμενης ιδιοκτησίας τ
12/10/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτηw Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου.
10/10/2018
«Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου : Yφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασσικού Τύπου με Διακριτικό Τίτλο ‘’Elysium’’, 5 Aστέρων, Δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή Αμμούδες, ΔΚ Κοσκινού της ΔΕ Καλλιθέας Δήμου Ρόδου Ιδιοκτησίας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ’’.
28/9/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 4Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28/08/2018
25/9/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Αποκατάσταση και Βελτίωση υφιστάμενου προβλήτα στη Ν.Γυάρο."
25/9/2018
«Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Νησίδα Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά 520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους, του φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ»
19/9/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,ΜελέτηW Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, ετήσιας δυναμικότητας 2.063t , σε θαλάσσια έκταση 60 στρεμμάτων ,που θα προκύψει από την μετατόπιση , αναδιάταξη και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας , ετήσιας δυναμικότητας 1.011t θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων , στη θέση " Όρμος Σταμάτα " , Δήμου Σερίφου , Περιφερειακής ενότητας Μήλου , Περιφέρειας Νοτίου
19/9/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Αποκατάσταση και Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών Υποδομών Μακρονήσου ."
12/9/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενου Λιμένα Γαυρίου Ν.Άνδρου ".
12/9/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου " ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ " και σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης ΕΑΑΜ και αιχμηρών αντικειμένων στην Ερμούπολη νήσου Σύρου νομού Κυκλάδων."
29/8/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2018 ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
22/8/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου την Τρίτη 28/08/2018 και ώρα 11 π.μ με τηλεδιάσκεψη στις νήσους Σύρου και Ρόδου .
7/8/2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ 72602/02-10-2017 (ΑΔΑ783ΡΟΡ11-ΓΙΔ) και Έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο BELAIR, κατηγορίας 4* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 461 κλινών (μετά την ανέγερση νέου κτιρίου), σε γήπεδο τελικής επιφάνειας 18.597,40 τ.μ (λόγω διόρθωσης του αρχικού γηπέδου), που αποτελείται από τις Κ.Μ 139, 140,141, 141Β γαιών Ιξιάς και τη Μερίδα 118 Οικ
2/8/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία Λιμενίσκου στη περιοχή " ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ " νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων" .
2/8/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία Λιμενίσκου στη περιοχή " ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ " νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων" .
1/8/2018
Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη θέση ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ, Δήμου Καλύμνου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην περιοχή Τοίχος Χαλής, νοτιανατολικά της Νήσου Καλύμνου σε 30 στρέμματα με ετήσιας δυναμικότητα 697,5 τόνους, του φορέα Δρόσος Κλειδαράς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
24/7/2018
Σταθμός Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής σε θέση πλησίον οικισμού Βαθέως, νήσου Καλύμνου, του Δήμου Καλυμνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία ‘’ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΟΥ 3006118’’της εταιρείας ‘’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’
18/7/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή " ΠΟΡΙ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ" νήσου Θήρας ,Νομού Κυκλάδων "
18/7/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή " ΟΡΜΟΥ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ " νήσου Θήρας ,Νομού Κυκλάδων "
18/7/2018
Δημοσιοποίηση με διαβούλευση και στη συνέχεια γνωμοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα κλασσικού τύπου με διακριτικό τίτλο ‘SENTIDO APOLLO BLUE’’ κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 314 κλινών σε γήπεδο έκτασης 27.835,70 τ.μ στην ενοποιημένη μερίδα 495 ΑΓ γαιών Καλυθιών στην περιοχή ‘’Φαληράκι’’ ΔΚ/ΔΕ Καλλιθέας ΠΕ Ρόδου ιδιοκτησίας ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε’’
4/7/2018
Δημοσίευση Ανακοίνωσης για δημοσιοποίηση με διαβούλευση και στη συνέχεια γνωμοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νισύρου στην θέση ‘’ΛΙΝΟΥΡΑ’’ Δήμου Νισύρου ΠΕ ΚΩ για λογαριασμό Δήμου Νισύρου»
2/7/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
26/6/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά: "Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξυλά Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων.
26/6/2018
Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο ‘’Αfantou Bay Resort Suites’’, 5* αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των Μερίδων 2155ΑΑ, & 2154 γαιών Αφάντου, συνολικής τελικής έκτασης 15.062,03 τ.μ (εμβαδομετρούμενο) στη θέση ‘’ΣΑΝΔΑΛΙ’’, της Δ.Κ Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αφάντου Βay A.E
19/6/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας " NAXOS IMPERIAL - ΝΑΞΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ " κλασικού τύπου κατηγορίας 5 αστέρων ( 5*) συνολικής δυναμικότητας 219 κλινών της εταιρείας " ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΡΑ Α.Ε " σε γήπεδο εμβαδού 10.520,36 τ.μ στη θέση " Άγιος Προκόπιος " Στελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου ,νομού Κυκλάδων."
4/6/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά: " Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών ( περλίτη) συνολικής έκτασης 61.455,60 τ.μ.( τμήμα ΙΙΙ =45.143,93 τ.μ) και ( τμήμα IV=16.311,67 τ.μ) στη θέση " ΠΡΟΒΑΤΑΣ Τοπικής κοινότητας Μήλου από την εταιρεία ΕΕΚΟΜ Α.Ε .
1/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30
1/6/2018
Δημοσίευση Ανακοίνωσης επίτης ΜΠΕ του έργου ''Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp) / 1,0755 w (<100 Kw) με την κωδική ονομασία ‘’300 6120 – ΒΙΓΛΑ ΡΟΔΟΥ ‘’, σε οικόπεδο 220.134 m2 – τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’
23/5/2018
Δημοσίευση Ανακοίνωσης επί της ΜΠΕ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ :Υφιστάμενο Κέντρο Εκπομπής στη θέση ‘’ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ’’, της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ’’ και κωδικό αριθμό θέσης 3006116 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’
11/5/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ ΄αρ. 146109/1170/02-05-2012 ( ΑΔΑ : Β49Η0-ΦΑΗ) ΑΕΠΟ του έργου : Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη συνολικής έκτασης 578.758 τ.μ στη θέση "ΑΓΓΕΡΙΑ Μήλου " ως προς την επέκταση των εξορυκτικών εργασιών.
24/4/2018
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν : " Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στα νησιά Νάξο,Πάρο,Τήνο, και Άνδρο και διασυνδετική γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής.
20/4/2018
Δημοσίευση Ανακοίνωσης επί της (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (Κ.Ε.Ψ.Ε), στη θέση ‘’AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ’, νήσου Αστυπάλαιας, του Δήμου Αστυπάλαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης «ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 3006117’’ της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ‘’ ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’»
18/4/2018
Δημοσιευση Ανακοίνωσγς για τη Λειτουργία Εννέα (9) υφιστάμενων Ραδιοεντοπιστών (Radar) στις περιοχές Σπάτων & Υμηττού Αττικής, Λευκάδος, Ρόδου & Καρπάθου, Περιφερειών Αττικής, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου
18/4/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11/4/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος προς δημοσιοποίηση για διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:«Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (Κ.Ε.Ψ.Ε), στη θέση ‘’ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’ του Δήμου Πάτμου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ 3006124 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ‘’ ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’»
29/3/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ ΗΜΕΡΑ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ
21/3/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο ‘’LINDOS MARE’’, κατηγορίας 4* αστέρων, δυναμικότητας 283 κλινών, εντός των Μ.Γ 65 & 68 Λίνδου, συνολικής έκτασης 15.2010 κατά τίτλο ιδιοκτησίας, στην περιοχή Βλυχά, Δ.Ε. Λίνδου, Δ.Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ‘’Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ.ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε’’»
19/3/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Υφιστάμενο Κέντρο Εκπομπής στη θέση «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» νήσου Νισύρου, του Δήμου Νισύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης «ΝΙΣΥΡΟΣ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006128 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ‘’ ’DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E’’»
15/3/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ με κωδικό θέσης " ΠΑΡΟΣ Α/Τ 0340131" Νήσου Πάρου."
13/3/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά : Οδικό Δίκτυο Χώρας - Κιονίων - Αγ.Μαρίνας, Δήμου Τήνου Ν.Τήνου ,Νομού Κυκλάδων.
28/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) Ανανέωσης - Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά : Ορυχείο Μπετονίτη -Ποζολάνης συνολικής έκτασης 181.372,70 μ. με επέκταση - συμπλήρωση - τροποποίηση της με α.π 10349/28-06-07 Απόφασης Έγκρισης Περ/κών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περ. Νοτ. Αιγαίου.
23/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά :Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση " Προφ. Ηλίας " νήσου Θήρας , με κωδική ονομασία θέσης " 1000248 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ".
21/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά : «Λειτουργία του κύριου Ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία ‘’ΑΚΤΗ ΝΟΡΙΝΤΑ’’, Α Κατηγορίας, πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 2097 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων του στις διατάξεις του ν.4178/13, εντός γηπέδου 607.238 τ.μ, στη θέση ‘’Θολάρι Περιστεριώνας’’, εκτός σχεδίου Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε.Ηρακλειδών, Νήσου Κω.
14/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτηw Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) που αφορά : Υφιστάμενο Ορυχείο βιομηχανικών Ορυκτών ( Διοξείδιο του Πυριτίου ) στη θέση Λαγκάδα Τ.Κ. Τρυπητής,Δήμου Μήλου Π.Ε Μήλου από την Εταιρεία " Κληρονόμοι Αντων.Γ.Ξυδού ( Τζώρτζης Αντων. Ξυδούς & Σία Ο.Ε.).
14/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ,με την κωδική ονομασία ‘'ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Β 3006189’’ Δήμου Μεγίστης ΠΕ Π.Ν.Α για λογαριασμό της εταιρείας DIGEA - Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»
8/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) για Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 27.612,60 τ.μ στη θέση " Καλαμίτσι" Δήμου Κιμώλου ,νήσου Κιμώλου ,Νομού Κυκλάδων.
8/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) για Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 5.992,61 τ.μ στη θέση " ΚΟΥΤΑΛΑ- ΞΑΝΕΜΟ" Δήμου Τήνου ,Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων.
7/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας, με κωδ. Ονομασία ‘’ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΤ 0110024’’ στον Δήμο Αστυπάλαιας Π.Ε Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ‘’ για λογαριασμό της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ.»
6/2/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : « Εγκατάσταση Κέντρου Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με την κωδική ονομασία «3006188- ΚΑΡΠΑΘΟΣ Β», στην ΤΚ Βωλάδας, ΔΕ Καρπάθου, Π.Ε Καρπάθου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»
30/1/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 25-01-2018.
24/1/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : " Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Δήμου Τήνου Νομού Κυκλάδων."
24/1/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Aνανέωση – Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1017/17-08-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή ΦΑΛΗΡΑΚΙ, της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘’ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ‘’με σκοπό : α) την αλλα
24/1/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.4759/25-01-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στον ‘’Υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδ.ονομασίας ‘’ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 1000233’’ στη θέση ‘’ΣΚΑΛΙ’’ , Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Αρχίπολης Δ.Ε Αφάντου, της ΠΕ Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’ για λογαριασμό της εταιρείας ‘’VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ’’ με σκοπό την αντικατάσταση του εξοπλισ
23/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11ΠΜ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ.
10/1/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18-12-2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ν.ΑΙ
8/1/2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ(ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 80m3/ημέρα πόσιμου νερού ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ, στην νήσο Σύμη, ΠΕ Ρόδου για λογαριασμό του φορέα του έργου : IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΜΗΣ/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ.
21/12/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων στη θέση Πολλώνια Ν.Μήλου.
21/12/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Κωνσταντινίδη Αθηνάς που πρόκειται να εγκατασταθεί σε μισθωμένο αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 5.326,20 τ.μ. στη θέση Βροντή, βορειοδυτικά της πόλης της Καρπάθου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου
15/12/2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 18-12-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:15 π.μ με τηλεδιάσκεψη .
14/12/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Εκμετάλλευση Λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση εμβαδού 23.614,95 m2 στη θέση " Κουρούπι " Τ.Κ. Καλλονής , Δημοτικής ενότητας Εξώμβουργου Δήμου Τήνου Π.Ε Τήνου ,της εταιρείας ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε."
14/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 12034/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο Κέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ‘‘ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ’’ και κωδικό αριθμό θέσης 3006121, Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
14/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 12046/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 4*, (“ΚΑΛΥΨΩ”), στην Δ.Κ. Κοσκινού, της Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. (“Ρ.Ε.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.”)».
13/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11991/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘ΛΕΙΨΟΙ Π/Κ 140 6357’’ που βρίσκεται στο Δήμο Λειψών, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘COSMOTE Α.Ε.’’».
13/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11992/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας «1200196 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ» Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’».
12/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11952/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 4*, “ALEX BEACH” στην Δ.Κ. Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλουδών, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.’’».
8/12/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: :"Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE νήσου Πάρου ,με κωδικό θέσης 1200306 ΠΑΡΟΣ"
7/12/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11712/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, 4*, της εταιρείας ‘‘ΚΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.’’ που βρίσκεται στην περιοχή ‘‘Μαρμάρι’’ της Δ.Κ. Πυλίου, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
17/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11079/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με Διακριτικό Τίτλο ‘‘ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΣΤΕΡΙ’’ – ‘‘BLUE STAR’’ στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ‘‘ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.’’».
17/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11084/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, στην περιοχή ‘‘ΤΣΑΪΡΙ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ’’ στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την ‘‘KTIMA ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία’’».
15/11/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου συνολικής δυναμικότητας 238 κλινών σε γήπεδο εμβαδού 30.575 τ.μ στη Στελίδα ,Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων ιδιοκτησίας " Α.Ε ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ξ.Τ.Ε.".
10/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10821/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1002911 – ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΣ’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
10/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10822/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1000836 – ΤΙΓΚΑΚΙ ΚΩΣ’’, στο ύψωμα ‘‘ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’ ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ, Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. Δικαίου, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
10/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10823/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1001209 – ΣΑΛΑΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’, στη θέση ‘‘ΑΞΟΝΑΣ - ΠΟΡΤΕΣ’’ Τ.Κ. Απολλώνων, Δ.Κ. Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
7/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10701/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έμπροσθεν του γηπέδου όπου είναι κατασκευασμένη η Ξεν. Μονάδα ‘‘ΙΜΠΕΡΙΑΛ’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ’’».
1/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10548/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία ‘‘RODOS MARIS’’ στην περιοχή ‘‘ΚΙΟΤΑΡΙ’’ Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY ΑΕ’’».
1/11/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10547/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία ‘‘RODOS VILLAGE’’ στην περιοχή ‘‘ΚΙΟΤΑΡΙ’’ Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY ΑΕ’’».
31/10/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10436/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο ‘‘ΧΩΡΙΟ ΑΣΛΑΝΗΣ (ASLANIS VILLAGE)’’ στην περιοχή ‘‘Μαρμάρι’’ Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ Α.Ε.’’ και μισθώτριας εταιρείας της ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε.’’».
27/10/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
20/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE - PANAFON S.A στη θέση " ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ " νήσου Κέας με κωδικό θέσης 1000251 ΚΕΑ".
19/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Εκμετάλλευση Λατομείου μαρμάρου , σε έκταση 131689,5 , με σύνοδα και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265647,57 τ.μ στη θέση " Τούρλες" Τ.Κ. Κώστου ,Δ.Ε Πάρου , Δήμου Πάρου.
19/10/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10133/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή ‘‘ΒΛΗΧΑ’’ της Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ’’».
17/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά :" Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου στη θέση " Πούντα" Μάρπησσας νήσου Πάρου νομού Κυκλάδων.
17/10/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9999/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
12/10/2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 19-10-2017 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ με τηλεδιάσκεψη .
11/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο Φηρών ,Νήσου Θήρας."
4/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση " Μαρμαροκοπείο " νήσου Νάξου , με κωδική ονομασία θέσης " 1000460 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ"."
4/10/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Εγκατάσταση Νέου κέντρου εκπομπής με κωδικό θέσης 3006187 ΒΑΘΥ ΣΙΦΝΟΥ Β νήσου Σίφνου της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε "
3/10/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9459/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1200569 ΚΑΣΟΣ’’ στη θέση ‘‘ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ’’, Δήμου Κάσου, Νήσου Κάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’».
29/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9399/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση ‘‘ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ’’ Δήμου Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την μετατροπή του σε ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων)».
26/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9275/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ’’, 4*, στη θέση ‘‘Μπαμιαλίκι’’ της περιοχής ‘‘Νέα Αλικαρνασσός’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΞΤΕ Α.Ε.’’».
20/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9067/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΚΥΑ που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση ‘‘Τράχηλος’’ Δήμου Τήλου, Νήσου Τήλου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
20/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9052/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή εξέδρας στην παραλία ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ στη Δημοτική Κοινότητα Πυλίου, Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Κω».
20/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9050/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή εξέδρας στην παραλία Τιγκακίου στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Κω».
19/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8981/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΧΩΡΑ 1200455’’ στη θέση ‘‘ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ’’, Δήμου Αστυπάλαιας, Νήσου Αστυπάλαιας, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’».
19/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8980/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘ΑΠΕΡΙ Χ 140 6125’’ στη θέση ‘‘Χοχλάκια’’ Τοπικής Κοινότητας Απερίου, Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘COSMOTE Α.Ε.’’».
19/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8978/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘ΖΙΠΑΡΙ Χ 140 6420’’ στη θέση ‘‘Προφήτης Ηλίας’’ Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘COSMOTE Α.Ε.’’».
18/9/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λιμένας Αθηνιού ,Δήμου Θήρας ,Νήσου Θήρας"
18/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8918/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1401772 ΕΜΠΩΝΑΣ – Χ2’’ στο ύψωμα ‘‘Άγιος Ιωάννης’’ Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε. Αταβύρου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’ ».
13/9/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2017 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ .
8/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8626/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο τοιχίο προστασίας της ακτής από διάβρωση στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έμπροσθεν του γηπέδου όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα ‘‘AEGEAN BLUE’’ φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ’’».
8/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8647/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία ‘‘LINDOS ROYAL’’ που προέκυψε από την μερική συνένωση τριών υφιστάμενων ξενοδοχείων στην περιοχή ‘‘ΒΛΥΧΑ’’ Δ.Κ. Καλάθου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ’’».
6/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8530/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1105962 – ΕΛΕΟΥΣΑ ΡΟΔΟΥ’’ στη θέση ‘‘ΒΙΓΛΑ’’ Τ.Κ. Ψίνθου, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
6/9/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8534/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1004820 – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ’’ στη θέση ‘‘ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ’’ Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
1/9/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση " Προφήτης Ηλίας " νήσου Μήλου , με κωδική ονομασία θέσης " 1000252 ΜΗΛΟΣ ".
25/8/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 30-08-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
25/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8223/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου ‘‘Εlysioum’’, 5*, στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ’’».
23/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8112/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο κέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ‘‘ΚΛΕΙΔΙ Β’’ και κωδικό αριθμό θέσης 3006177, στη θέση ‘‘ΚΛΕΙΔΙ’’ Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
23/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8091/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση ‘‘ΑΞΟΝΑΣ’’ της Δ.Ε. Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».
22/8/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» .
22/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8085/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο Ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - (SOVEREIGN)’’, στη θέση ‘‘ΠΕΔΙΑΣ - ΒΕΪΖΗΣ’’, Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΑΕ ΤΞΕΕ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’».
21/8/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote κινητές τηλ/νίες Α.Ε. στο ύψωμα " ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" νήσου Ίου ,Ν. Κυκλάδων με κωδ. " ΙΟΣ ΑΤ. 1406289."
16/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 7928/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας με διακριτικό τίτλο ‘‘ALFA’’ στην περιοχή ‘‘Κολύμπια’’, Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΤΕ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Α.Ε.’’».
11/8/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Αναβάθμιση -Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006141 ΚΑΜΑΡΕΣ νήσου Σίφνου."
11/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 7862/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι, Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου».
11/8/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 7863/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ (ΠΛΑΤΥΣ) στη Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου».
10/8/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία - βελτίωση- εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετευτικού Δικτύου του οικισμού Πλατύ Γιαλού Δήμου Σίφνου, Ν.Σίφνου ,Νομού Κυκλάδων."
3/8/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Εγκατάσταση Σταθμού Συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης 3006135 ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ νήσου Σίφνου της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.".
31/7/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Εγκατάσταση Σταθμού Συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης 3006175 ΑΜΟΡΓΟΣ Β νήσου Αμοργού της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε ."
24/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ .
21/7/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Αδάμαντα & Επέκταση κύριου προβλήτα Δήμου Μήλου Ν. Μήλου Νομού Κυκλάδων."
19/7/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 7099/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση διορθωμένης Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1000430 –ΜΕΓΙΣΤΗ’’ στη θέση ‘‘ΒΙΓΛΑ’’ του Δήμου Μεγίστης, Νήσου Μεγίστης, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
13/7/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 30/06/2017 .
6/7/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13-7-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
28/6/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/6/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 6375/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα ‘‘SUN PALACE’’ που βρίσκεται στην περιοχή ‘‘Φαληράκι’’, Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.’’».
26/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 3 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-06-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:15 Μ.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
13/6/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Νήσου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων στη θέση " Φτελιά ".
9/6/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 5789/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ‘‘1001951 – ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ’’ στη θέση ‘‘ΚΟΥΜΟΥΛΙΑ’’ του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
6/6/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 5646/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση διορθωμένης Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΛΑΤΡΑ ΑΤ - 140 6199’’ στο Ύψωμα Λάτρα Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’».
22/5/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .
5/5/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη περιοχή " ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ " ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ , ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
3/5/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 4205/17 (Σχετ.: 16300/22-12-2016 Ανακ. Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου) περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της διορθωμένης Μ.Π.Ε. του έργου: «Yφιστάμενη Ξεν/κή Μονάδα, ‘‘ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2’’ 4*,στην περιοχή ‘‘ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΞΤΓΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.’’».
2/5/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ.
26/4/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε στη θέση " ΠΕΤΡΟΥΣΑ (ΛΑΤΟΜΙΚΗ) " νήσου Κέας , Ν. Κυκλάδων με κωδ. "LATOMKEA 1401602."
26/4/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Aναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006133 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ νήσου Τήνου ."
21/4/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Έργα Συλλογής Μεταφοράς , Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων του Δήμου Μήλου , Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .
20/4/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3792/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με την επωνυμία ‘‘ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΩ’’, στη θέση ‘‘ΤΟΥΒΑΚΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘COSTAL-CLUB ΞΤΕ ΑΕ’’».
19/4/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3716/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Κέντρο διαχείμασης και επισκευής σκαφών αναψυχής στην περιοχή ‘‘ΚΑΝΑΜΑΤ’’, Δ.Κ. Ρόδου, Δ. Ε. Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου».
19/4/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3734/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ‘‘1105935 – ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ’’ στη θέση ‘‘ΤΣΑΜΟΛΙ’’ Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».
10/4/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Ερευνητικές εργασίες μεταλλεύματος Βαρύτη , σε περιοχή της Μήλου ,Νήσου Μήλου ,από την εταιρεία " IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε ".
7/4/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου" Δήμου Τήνου , Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου."
6/4/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
31/3/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου(Επέκταση διαδρόμου και νέος αεροσταθμός).
27/3/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3047/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα, 5* αστέρων, δυναμικότητας 216 κλινών, στην περιοχή ‘‘Εβριός - Συκαμίνι’’ Δ.Κ Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’’».
27/3/2017
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά:" Λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου στη περιοχή " ΡΙΒΑΣ" Νήσου Θηρασιάς, Νομού Κυκλάδων."
27/3/2017
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3046/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΠΝΑ που αφορά στο έργο Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα 2* αστέρων και δυναμικότητας 117 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΑΜΜΟΟΠΗ’’ Τ.Κ. Μενετών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΕΞΕΚ ΑΕ’’».
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 8:54 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.