Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
13/12/2017
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ΙΤΒ του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2018 Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 50904
13/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
12/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 51.794,87€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΨΙΝΘΟΣ». Προϋπολογισμός: 80.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΜΕ ΒΡΟΥΛΙΑ». Προϋπολογισμός: 159.677,42€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ». Προϋπολογισμός: 207.258,07€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ε.Ο. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ». Προϋπολογισμός: 64.516,13€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΜΠΩΝΑΣ». Προϋπολογισμός: 239.725,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ». Προϋπολογισμός: 78.225,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 04-12-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
6/12/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
4/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για ένα έτος
4/12/2017
ALTER ECO -Alternative tourist strategies to enhance the local sustainable development of tourism by promoting Mediterranean Identity ALTER ECO -Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας
3/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
3/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
1/12/2017
Παράταση ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ.
27/11/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν την 01 Δεκεμβρίου 2017.
27/11/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 04 Δεκεμβρίου 2017.
24/11/2017
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT 2018 της Μόσχας». Προϋπολογισμός: 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23/11/2017
«Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής οδού Λίνδου- Κατταβιά»
22/11/2017
SIROCCO -Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος τουρισμός και θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού SIROCCO -Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism through COoperation and joint planning
21/11/2017
Ανακοίνωση Τροποποίησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
20/11/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΙΝΙΑ" ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ"
20/11/2017
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Αιτήσεις μέχρι 4/12/2017»
17/11/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. : 7873/16-11-2017)
16/11/2017
Δηλώσεις κυψελών Διαχείμασης και Προγράμματα Μελισσοκομίας 2017-18, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> - Προθεσμία μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018
16/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
10/11/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «5η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2018»
9/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2017
5/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-11-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
5/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 02-11-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ
3/11/2017
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
31/10/2017
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος και Κως»
30/10/2017
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΕΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
30/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 30/10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
27/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 06 Νοεμβρίου 2017.
27/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 09 Νοεμβρίου 2017.
27/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
26/10/2017
Προκηρυξη προμήθειαςυλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Επινώτιων πυροσβεστήρων) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
26/10/2017
Προκήρυξη προμήθειας υλικών εξοπλισμού εθελοντικών οργανώσεων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).
26/10/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄
25/10/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕ ΣΥΡΟΥ- OMAΔA B’ : ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.660 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (8.258,40 € ΜΕ Φ.Π.Α.)
25/10/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
25/10/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
23/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017.
23/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€
23/10/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
20/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΟΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠO ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€
20/10/2017
Προκήρυξη διενεργείας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
20/10/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ DETROP BOUTIQUE 2018
19/10/2017
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδισαμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τευχοι 88/89 2017)
19/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 16/10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
19/10/2017
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τευχοι 88/89)
18/10/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3558/18-10-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΜΖΕ7ΛΞ-Ι97
18/10/2017
Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)
17/10/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)"
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Βελτίωση - αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)"
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Καθαρισμός τάφρων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Νάξου (2017)"
16/10/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»
16/10/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)»
16/10/2017
Φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32649/1994 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Κω, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 106589/8-8-2006 και τροποποιήθηκαν με την υ.α. 197968/3-5-2012
12/10/2017
Τροποποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
12/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
11/10/2017
Διακήρυξη έργου ¨Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)"
10/10/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου. (Αριθμ. Πρωτ. : 6806/9 -10-2017)
10/10/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. : 6783/06-10-2017)
6/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:15.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
5/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
5/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
2/10/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
29/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 28-09-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
29/9/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου. (Αριθμ. Πρωτ. : 6615/28-09-2017)
29/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-09-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
28/9/2017
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Κιμώλου"
26/9/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»
26/9/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ I. ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN COLLEGΕ 2017-2018
22/9/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
21/9/2017
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Τροφίμων για τη κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου , προϋπολογισμού 121.519,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
19/9/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) & της Υ.Α Α2-718/2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
19/9/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3172/19-09-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ4ΤΠ7ΛΞ-Ε2Χ στην Επιχείρηση με Επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ» ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με έδρα επί της οδού Χίου 2 Σύρος .
19/9/2017
Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ».
15/9/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κιόσκι βαρέως τύπου.
15/9/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 26-29 Ιανουαρίου 2018
15/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-09-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
14/9/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί»
13/9/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & την τοποθέτηση εξοπλισμού πυρόσβεσης στις υπηρεσίες της ΠΕ Καλύμνου
11/9/2017
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Αιτήσεις μέχρι 4/12/2017»
7/9/2017
Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Ρόδου της ΠΝΑι
7/9/2017
Μέχρι τις 30-11-2017 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
5/9/2017
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 01-09-2017 ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
5/9/2017
Υπ.αριθμ. 103203/8496/5-9-2017 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Αι.
5/9/2017
Υπ.αριθμ. Υπ.αριθμ. 103198/8495/5-9-2017 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.Αι.
5/9/2017
Ενημέρωση για νέα παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης) παλαιών επαγγελματικών αδειών, Ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης όλων των βαθμίδων
5/9/2017
Υποτροφίες σπουδαστών - αιτήσεις
4/9/2017
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2017 - 30/06/2017 (Απόφαση 413/2017 πρακτικό 16ο Συνεδρίασης 02-08-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
1/9/2017
Κάλυψη με επιλογή μίας (1) θέσης δημοσιογράφου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη θητεία του Περιφερειάρχη
1/9/2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών για τα νησιά της Περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
1/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-08-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
30/8/2017
Υποχρεωτική εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο.
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
28/8/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) και μνήμης σε διακομιστές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου).
24/8/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.
23/8/2017
Διακήρυξη για το έργο: ¨Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)¨
23/8/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
22/8/2017
Προμήθεια έντυπου υλικού για δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου.
21/8/2017
Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 1.478.722,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 24% για Ρόδο-Κάρπαθο και 17% για τα υπόλοιπα νησιά)
18/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
18/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
17/8/2017
Διακήρυξη : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ
14/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
11/8/2017
Καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
10/8/2017
«Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο Ερμούπολης»
10/8/2017
Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
9/8/2017
Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων ανα κατηγορία για την Δευτέρα 31-07-2017 για την Συρο
8/8/2017
Ανακοίνωση σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών
8/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)» - Τιμολόγιο μελέτης
7/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου νήσου Σερίφου»
7/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)»
2/8/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α)& της Υ.Α Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
2/8/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) & της Υ.Α Α2-718/2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
2/8/2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)"
1/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β MAiOY 2017
1/8/2017
Ανακοίνωση - πρόσκληση για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη.
31/7/2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
27/7/2017
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
27/7/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 44567 / 2017 Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV : 39154100-7 Περίπτερα Εκθέσεων)
27/7/2017
Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020»
26/7/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012
25/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ κ. ΚΟΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21/7/2017
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
20/7/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου"
20/7/2017
Απόφαση ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.
19/7/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ-ΠΥΛΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
17/7/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-07-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/7/2017
Διακήρυξη ‘Μεταφορά μαθητών Α’βαθμιας και Β’βαθμιας εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλαδων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019)
12/7/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.
11/7/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
11/7/2017
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου.
10/7/2017
Ανάρτηση ανακοινώσεων ΣΜΕ 01/2017 και ΣΜΕ 02/2017 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων SIROCCO και ALTERECO.
5/7/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από Δ/νση Ανάπτυξης Δωδ/σου
5/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
5/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
4/7/2017
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε Μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά για την Κάλυψη Νέων Αναγκών για το Σχολικό Έτος 2017-2018».
4/7/2017
Ανακοίνωση Κλήρωσης για τηνανάδειξη των μελών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ''
29/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
29/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
28/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
28/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Πλακόστρωση στην περιοχή Πεταλάκια, Χώρας Σικίνου» - ΤΕΥΔ
28/6/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
28/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυπου υλικού.
27/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυπου υλικού.
26/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουνίου 2017.
26/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017
23/6/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.000,00 €
23/6/2017
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
23/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
22/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΗΣ"
21/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ (χρήση 2017)" - ΤΕΥΔ
19/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ (χρήση 2017)"
19/6/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
19/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Ιουνίου 2017.
15/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Πλακόστρωση στην περιοχή Πεταλάκια Χώρας Σικίνου»
15/6/2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή - Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
15/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΠΕΜΠΤΗ 15-06-2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
14/6/2017
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
12/6/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
12/6/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12/6/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ και ΜΕΛΑΝΙΑ για τις ΠΕ ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, & ΚΑΡΠΑΘΟΥ
7/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
2/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΠΕΜΠΤΗ 01-06-2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
2/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 08 Ιουνίου 2017.
30/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μηχανήματα & υλικά καθαρισμού.
30/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια κιόσκι.
29/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυποu υλικού.
29/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρουχισμού.
29/5/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.ΚΑΣΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 17.000,00 €
29/5/2017
Aνάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 48.920.80 € χωρίς Φ.Π.Α.
26/5/2017
Aνάδειξη της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πράξη : ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ .
26/5/2017
Ενημέρωση των Πολιτών της Δωδ/σου για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Δωδ/σου) .
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Αντικατάσταση κυψελών και Μετακινήσεις Μελισσοσμηνών 2017
25/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
25/5/2017
Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (ΤΕΒΑ) – Κοινωνική Σύμπραξη 53
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄΄
24/5/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.
22/5/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
22/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
18/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
18/5/2017
ΤΕΥΔ για τη δημοπρασία του έργου «Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων»
17/5/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.116,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)
17/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού
17/5/2017
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Πάρο επί των επαρχιακών οδών Παροικιάς - Λεύκες , Παροικιάς - Νάουσας , Παροικιάς - Αγκαριάς , Παροικιάς - Πούντας
17/5/2017
Ομιλία του κ. Μ. Σφακιανάκη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
17/5/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
17/5/2017
Κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ και μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ταξί σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΘ (Ν.4070/2012)
16/5/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
16/5/2017
Κατάσταση αιτούντων νέων αδειών ΕΔΧ
15/5/2017
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
12/5/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
11/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
11/5/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.
10/5/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ"
9/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών.
9/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
3/5/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Γ : Παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ Δωδ/σου για 2 έτη 2017,2018.
2/5/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
2/5/2017
«Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) & της Υ.Α Α2-718/2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
2/5/2017
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».(Αριθμ. Πρωτ. :2486/02-05-2017)
27/4/2017
Αναβολή της δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Τήλου
25/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας στη Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές Ακτές - Αεροδρόμιο» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 700.000,00 €
24/4/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
24/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Επέκταση - Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.475.200,00 €
21/4/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών. Διακήρυξη, ΤΕΥΔ.
21/4/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός : 41970/3714/2017) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
21/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σε λογιστή, με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»
20/4/2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ,ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
19/4/2017
Διακηρυξη Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40940/ 2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΄΄ Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2017 στο Νομό Δωδεκανήσου ΄΄ (κωδικός CPV 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες)
18/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
13/4/2017
Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Πάσχα 2017
13/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
11/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
11/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στους Πρόποδες Φιλερήμου" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 180.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 500.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΟΥ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 115.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Ε.Ο.) ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.000.000,00 €
10/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
7/4/2017
Διακηρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40653/ 2017) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για το έτος 2017 (Κωδικoί CPV : 30192700-8 Γραφική ύλη, 30197643-5 Φωτοαντι- γραφικό χαρτί, 30192110-5 Μελάνια) συνολικού προϋπολογισμού με φπα : 80.000,00 €
6/4/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/4/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5/4/2017
Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών για τα νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων
5/4/2017
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών για το έτος 2017 Π.Ε. Κυκλάδων».
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών για την Προμήθεια Χημικής Τουαλέτας.
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3 ».
24/3/2017
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017–2018 –Αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2017»
24/3/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
24/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-03-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
24/3/2017
Με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
21/3/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που πραγματοποιείται από 18 έως 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου»
20/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤH 16-03-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
20/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 16-03-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
20/3/2017
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/7/2016 - 31/12/2016 (Απόφαση 91/2017 πρακτικό 4ο Συνεδρίασης 17-02-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
20/3/2017
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017''
20/3/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017''
14/3/2017
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές πατάτας, εσπεριδοειδών και φασολιών περιόδου 2017- Αίτηση μέσω ΑΕΕ (Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης)»
14/3/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο « Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ ωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) έτους 2017 και 2018 »
13/3/2017
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Νάξο
13/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
6/3/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους κατόχους οικόσιτων πτηνών ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών από άγρια υδρόβια πτηνά, υποχρεούνται να διατηρούν τα πτηνά ιδιοκτησίας τους σε χώρους με μέτρα αποτρεπτικά της επαφής τους με μεταναστευτικά είδη.
6/3/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
3/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Παρασκευή 03-03-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
2/3/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας που εντάσσονται στο έργο «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»
2/3/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
2/3/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα Πακέτα Εργασίας 3.5 και 3.6 του έργου «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»
28/2/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στο Πλαίσιο της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» προϋπολογισμού 358.127,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24/2/2017
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών & προγραμμάτων που παίρνουν μέρος στον Θεσμό διαλόγου Bravo 2016 ξεκινά!
22/2/2017
Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017, Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
21/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟY ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
21/2/2017
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Νάξο και επί της επαρχιακής οδού Νάξου - Γλινάδου .
21/2/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης)
20/2/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 –2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»
16/2/2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ 7Ης ΚΑΙ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΡΟΔΟ
15/2/2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016
14/2/2017
Ψήφισε τώρα τις καλύτερες πρωτοβουλίες & δράσεις
14/2/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2017
10/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
10/2/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης στις 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την «Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο»
9/2/2017
Τυποποιημένο Έντυπο Υπύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
8/2/2017
Απαντησεις - διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελληνιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ιδεών με τίτλο "Σχεδιασμός πρότυπης στάσης ΜΜΜ για τα νησιά της ΠΕ Δωδ/σου"
8/2/2017
Απαντησεις - διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελληνιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ιδεών με τίτλο "Σχεδιασμός καλάθου απορριμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της ΠΕ Δωδ/σου"
8/2/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 38580/ 2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς Περιφ. Ενότητας Δωδ/σου
7/2/2017
Διακήρυξη επαναληπτικής ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανάφης»
7/2/2017
Διακήρυξη για τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την παροχή υπηρεσίας με θέμα 'Κάλυψη Ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Νομό Κυκλάδων για το έτος 2017'
6/2/2017
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση από Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ , για γνωμοδότηση τοπικών εμπορικών συλλόγων και εμπλεκόμενων επαγγελματικών οργανώσεων προς ορισμό ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το 2017 με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.
6/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
6/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘOY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
6/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 06-02-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
3/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2/2/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
1/2/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
31/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.
30/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 23-1-2017
30/1/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 231/30-01-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΩΥΩ7ΛΞ-4ΙΧ
30/1/2017
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ »
30/1/2017
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
27/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
27/1/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ"
27/1/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ"
27/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-01-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-01-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
26/1/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/1/2017
ΤΕΥΔ για τη δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κιμώλου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κύθνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου»
24/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ(2016)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
24/1/2017
Δημοσιοποίηση αίτησης για την ανανέωση - τροποποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ 230Α΄/2002]) της ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε." & "Δημοσιοποίηση αίτησης για την ανανέωση - τροποποίηση Άδειας Εμφιάλωσης υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ 230Α΄/2002]) της ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε.
24/1/2017
Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
23/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
23/1/2017
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-12-2016.
23/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
23/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
18/1/2017
Δημοσιοποίηση αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 - ΦΕΚ 230 Α΄ 2002)
17/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κύθνου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κιμώλου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου»
12/1/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δ/νση Κτηνιατρικής (Υγρό Αζωτο, Μεταφορές φιαλών)
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης
10/1/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
10/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
9/1/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
3/1/2017
Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 έως 16-1-2017.
2/1/2017
Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2016
30/12/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT της Μόσχας»
30/12/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ITB του Βερολίνου»
28/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
28/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
28/12/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Θήρα
28/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
28/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/12/2016
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
27/12/2016
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
23/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2016)
23/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23/12/2016
Παράταση περιόδου σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών έως και 31-12-2016
23/12/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 4187/21-12-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΒΦΓ7ΛΞ-ΟΒΙ
23/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ 23-12-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ « ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
16/12/2016
«WE CARE - SOUTH AEGEAN ISLANDS»
16/12/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
13/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Tuttofood 2017 στο Μιλάνο-Ιταλία, 8 με 11 Μαΐου 2017»
12/12/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3996/08-12-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΜΥ87ΛΞ-ΦΚ6
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΝΕΟMΒΡΙΟΥ 2016
8/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαθεσιμότητα κινητών μονάδων ΚΤΕΟ (ΚΜΚΤΕΟ)
8/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου
6/12/2016
Παράταση μέχρι τις 22-12-2016 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
2/12/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Θήρα
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερίφου»
2/12/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ 53 – Υποέργο 4 : Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής"
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σικίνου»
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανάφης»
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αντιπάρου"
28/11/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-11-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
28/11/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 127.628,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
25/11/2016
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας για τη ΣΟΧ 3/2016
22/11/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
21/11/2016
Καθορισμός νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία είναι δυνατή εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ( ΚΜΤΕΟ)
11/11/2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 29358 / 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τη Ν. Κάρπαθο και για το σχολικό έτος 2016-2017.
11/11/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
11/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το νησί της ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σχολ. Ετους 2016-2017 >>
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3397/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω3817ΛΞ-ΥΗ9
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3400/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΣΜΤ7ΛΞ-517 & ΩΦΚ07ΛΞ-Ξ3Τ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3399/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω2017ΛΞ-ΥΙΑ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3398/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΚ6Λ7ΛΞ-Μ5Χ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3428/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΨΗΗ7ΛΞ-93Γ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3426/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΞ-ΥΥ5
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3427/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΑΡΘ7ΛΞ-Ρ3Ψ
3/11/2016
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος, Κως, Κάρπαθος και Κάσος»
1/11/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου (Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 02/11/2016 έως και 11/11/2016)
31/10/2016
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων - έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
31/10/2016
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
27/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-10-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/10/2016
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 28/10/2016 έως και 7/11/2016)
25/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για την διαδρομή ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ >>
25/10/2016
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΥΝΗ
20/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
20/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
19/10/2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
19/10/2016
« Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (Ψεκαστικά Μηχανήματα) »
17/10/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
16/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
16/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
14/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 26 Διεθνή Έκθεση Detrop 2017 & στην 6η Διεθνή Έκθεση Oenos, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 3 με 6 Μαρτίου 2017»
13/10/2016
Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».
13/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
12/10/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)
11/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
11/10/2016
<Κυψέλες Διαχείμασης> και Δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>.
11/10/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
10/10/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 59.997,50 € προ φπα
10/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
10/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
7/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Ρόδου»
6/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
5/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
5/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4/10/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 12-10-2016 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
3/10/2016
Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2016-2017
30/9/2016
Μέχρι τις 30-11-2016 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
26/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
26/9/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/12 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
26/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-09-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
23/9/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ»
22/9/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
21/9/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΧΟΛ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017''
21/9/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 4η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας-Ελληνικό-Αθήνα, 27-30 Ιανουαρίου 2017»
20/9/2016
«Πίνακας Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017»
19/9/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Νάξο
16/9/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού µε τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου» Προϋπολογισµός: 60.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
13/9/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
12/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
12/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
9/9/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Κύθνο
8/9/2016
Έναρξη Ανοικτής - Δημόσιας Διαβούλευσης «Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ»,1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου.
8/9/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας-Πειραιάς, 2,3 και 4 Δεκεμβρίου 2016»
7/9/2016
Δήλωση συμμετοχής στο περίπτερο της ΠΝΑΙ στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας
7/9/2016
Απόφαση απόρριψης της αίτησης για έκδοση Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης Μονάδας με αντικείμενο δραστηριότητας Πλυντήρια – Στεγνοκαθαριστήρια Βιομηχανικού Τύπου, της εταιρείας με την επωνυμία “HOTELWARE SANTORINI A.E.” στην ευθεία Φηρών - Πύργου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς Δήμου Θήρας, Π.Ε. Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7/9/2016
Ανακοίνωση του Τμήμαος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
7/9/2016
Ανακοίνωση του Τμήμαος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
6/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-09-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
5/9/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυμηχάνηματος.
5/9/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Σύρο
30/8/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια «Oμάδας Α: Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου , προμήθεια Oμάδας Β : Λογισμικού για ΠΕ Δωδ/σου ,προμήθεια Oμάδας Γ : Ειδικού Λογισμικού μετά υλικών για την κινητή μονάδα ΚΤΕΟ της ΠΕ Δωδ/σου »
30/8/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
30/8/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
26/8/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016»
26/8/2016
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 26-08-2016 ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
25/8/2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου στη νήσο Νάξο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας
24/8/2016
Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας
22/8/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Έκδοση Λευκώματος για την προώθηση της ενότητας των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής και για την επαφή της Δυτικής και Ανατολικής Χριστιανοσύνης». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
22/8/2016
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "Έργα Καθαρισμού Τάφρων και Τεχνικών της ν. Άνδρου"
18/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-08-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
12/8/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Κύθνο
12/8/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Σύρο
12/8/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Σχολικού Έτους 2016-2017
11/8/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Κέας
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Κιμώλου
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Σίφνου
9/8/2016
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007, ΠΔ 118/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2016-2017
9/8/2016
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
9/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Α ΚΑΙ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
5/8/2016
Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή την προμήθεια νερού με οποιοδήποτε τρόπο για τις ανάγκες του Δήμου ΜΕΓΙΣΤΗΣ
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
3/8/2016
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΠΑΡΟΥ για τεχνικό έλεγχο
3/8/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 »
2/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/07/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
2/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
2/8/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/16 - 30/6/16: ΑΠΟΦΑΣΗ 403/2016, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
1/8/2016
Υποτροφίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, έτους 2016-2017.
29/7/2016
Υποτροφίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, έτους 2016-2017.
27/7/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο "Άρση καταπτώσεων , καθαρισμός τάφρων, κλαδέματα και εκθαμνώσεις στο οδικό επαρχιακό δίκτυο Νάξου (χρήση 2016)"
27/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-07-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2183/26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 66Ξ57ΛΞ-ΛΦ5
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2184 /26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΡ887ΛΞ-4Μ9
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2186/26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Ι5Ι7ΛΞ-ΨΩΨ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2116/22-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 77ΟΟ7ΛΞ-Π4Θ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2117/22-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΜΛ17ΛΞ-477
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2185/26-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΛΗΡ7ΛΞ-Ρ8Ρ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2182/25-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ7Δ47ΛΞ-ΒΤΤ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2132/22-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 65ΒΘ7ΛΞ-ΣΦ4
25/7/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 7ο Agro Quality Festival – Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην Αθήνα».
22/7/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των επιτροπών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων
20/7/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)»
20/7/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
20/7/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/7/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2016»
18/7/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
14/7/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώνυμης Εταιρείας «Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.»
14/7/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 496.721.36 ευρώ
11/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-07-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
11/7/2016
Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1916/07-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Μ1Σ7ΛΞ-ΑΘ8 στην Εταιρεία με την επωνυμία Γ. ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1919/07-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΛΨΙ7ΛΞ-ΜΔΥ στην Εταιρεία με την επωνυμία ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1918/07-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Θ7Ν7ΛΞ-ΑΘΑ στην Εταιρεία με την επωνυμία 4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε
6/7/2016
Ανακοίνωση - Δημοσιοποίηση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Ίο
6/7/2016
Ανακοίνωση - Δημοσιοποίηση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Φολέγανδρο
6/7/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Μύκονο
6/7/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Σίκινο
1/7/2016
Ψηφιακά έντυπα με οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές και καύσωνα, τηλεοπτικό μήνυμα για δασικές πυρκαγιές
1/7/2016
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3'' - Διευκρινίσεις
29/6/2016
Διακήρυξη «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017, (ΕΩΣ 31-08-2017), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.084.138,09 ΕΥΡΩ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%»
28/6/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας το έργου 'Συντήρηση οδικού δικύου Ν. Κέας (2015)'
28/6/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου ‘Τοιχεία Επαρχιακής οδού Απολλώνιας –Αρτέμωνα & Επένδυση τάφρου Βορεινης΄
27/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
24/6/2016
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-5-2016.
24/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
24/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
24/6/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
23/6/2016
Στη Σέριφο ο Αντπεριφερειάρχης Κυκλάδων
22/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Κέα
21/6/2016
Πρόσκληση δήλωση συμμετοχής στο FVW workshop ( Κως 29/6- 2/7/2016 στο συνεδριακό κέντρο Κυπριώτη )
21/6/2016
Γιορτή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Έκθεση Έργων μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου Κέας 22 Ιουνίου 2016
17/6/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιουνίου 2016.
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/6/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης προς υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διαμόρφωση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής για την Προβολή και Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
15/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-06-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
14/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
14/6/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2016 (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
13/6/2016
Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων για το έτος 2016».
9/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΙΟΥ 2016
7/6/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/6/2016
Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την «Καθαριότητα χώρων και γραφείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σύρου
6/6/2016
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3''.
6/6/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών, επί της επαρχιακής οδού Ερμούπολη - Άνω Μεριά, στη θέση Μύτακας
6/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σίκινο
6/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Μύκονο
6/6/2016
Διακήρυξη πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου κτιρίου “Τσιροπινά” σε χώρο γραφείων»
6/6/2016
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».
6/6/2016
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2016- Δράση 1.3, στα νησιά Ρόδο και Σύμη
3/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
3/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
2/6/2016
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ .
2/6/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουνίου 2016.
1/6/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
31/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/05/2016
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
27/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
27/5/2016
Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Ρόδου, Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας-Κύθνου, Κω, Μήλου, Νάξου, Πάρου και Τήνου ( ΑΔΑ : Ω0Ε97ΛΞ-77Τ )
24/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
23/5/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
23/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/5/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαΐου 2016.
19/5/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στην 51η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής - 12 με 23 Αυγούστου 2016 - Κρεμαστή Ρόδου
18/5/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
18/5/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
17/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16/5/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φασολιών περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου 2016»
14/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-05-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/5/2016
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
13/5/2016
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2016)»
13/5/2016
«Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016 - Δράση 4.1 <Αναλύσεις μελιού>- Υποβολή αιτημάτων έως 31 Ιουλίου 2016.»
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
11/5/2016
Βαθμολογικά κριτήρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
11/5/2016
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
9/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1287/2016 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν.4177/2013 ΜΕ ΑΔΑ: 7ΥΘΘ7ΛΞ-20Φ
6/5/2016
Ανάρτηση στο ΥΠΑΑΤ προδημοσίευσης για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
28/4/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
28/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
28/4/2016
Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Πάσχα 2016
26/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
25/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/04/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
22/4/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Σύρο
21/4/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ν. ΚΩ ( ΜΕΛΑΝΙΑ) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016.
20/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
20/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
19/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
19/4/2016
Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο "Επισκευή - Συντήρηση Α' Ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
15/4/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 73/2016 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-03-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
15/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
14/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη θέση Μύτακας νήσου Σύρο
14/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη θέση Άγιοι Ανάργυροι , Άνω Μάνα νήσου Σύρου
14/4/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους ΤΕΒΑ»
14/4/2016
Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η διοργάνωση φιλανθρωπικούποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και Επιλέκτων της ΕΠΣΔ
13/4/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΟΡΤΗ, ΓΕΥΣΕΙΣ-ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ» 2016
11/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
8/4/2016
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΙΔΕΣ
7/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/4/2016
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΘΗΡΑΣ για τεχνικό έλεγχο
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
6/4/2016
Πρόσκληση σε επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Γαστρεντερίτιδες & λεγιονέλα : Μέτρα πρόληψης και περιορισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες»
6/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στο Φοίνικα ν. Σύρου
6/4/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Απριλίου 2016
5/4/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016.
4/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
1/4/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ SIAL 2016, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, στη Γαλλία 16-20 Οκτωβρίου 2016
31/3/2016
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κέας (2015)
30/3/2016
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 για το έργο «: Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στο Νομό Δωδεκανήσου » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).
29/3/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
28/3/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για την Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος (skip loader) για τον Δήμο Σικίνου.
28/3/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για την «Προμήθεια ανελκυστήρα για το ειδικό σχολείο Ερμούπολης»
24/3/2016
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Καθαριότητα γραφείων και χώρων των περιφερειακών ενοτήτων Κυκλάδων για το έτος 2016-2017»
21/3/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «Ελλάδος Γεύση» 2016
18/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση αποθήκης δακοκτονίας στη νήσο Νάξο.
16/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής»
16/3/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαρτίου 2016.
10/3/2016
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2016–2017 –Αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2016»
9/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
8/3/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Διεθνή Έκθεση “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2016”, Ιωάννινα, 14-22 Μαΐου 2016
8/3/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
7/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Πλακόστρωση Χώρας Σικίνου''
4/3/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)
4/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-03/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
4/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-03-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
4/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/02/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
4/3/2016
Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 15-4-2016
29/2/2016
«Προγράμματα Μελισσοκομίας 2016, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> για το έτος 2015». Αιτήσεις συμμετοχής από 1 Μαρτίου 2016 έως 30 Απριλίου 2016.
29/2/2016
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. :1009/29-02-2016)
29/2/2016
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. :1009/29-02-2016)
29/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
25/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ, ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA'', ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 16%
24/2/2016
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
23/2/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 10 Μαρτίου 2016»
23/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ»
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ»
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
23/2/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΥ,ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ
22/2/2016
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΑΝΡΟΥ
19/2/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ 63, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
19/2/2016
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της ΠΝΑ, ΠΕ Κυκλάδων
17/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
16/2/2016
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΙΤ 2016»
16/2/2016
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση , με δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το δρομολόγιο ΡΟΜΑ ΡΟΔΟΥ >>
15/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
10/2/2016
Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο της νήσου Κύθνου.
10/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση , με δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το δρομολόγιο ΡΟΜΑ ΡΟΔΟΥ >>
9/2/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
8/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε μεταφορείς μεγάλων και μικρών λεωφορείων δημοσίας χρήσης και σε δημοσίας χρήσης επιβατικά για το τμήμα Α1: ΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.858,90 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
4/2/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Δωδ/σου, (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες θέρμανσης, κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφ.Ενότητας Δωδ/σου οι οποίες δεν μπορούν να
3/2/2016
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης:"Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής Οδού Λίνδου - Κατταβιά"
3/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΄΄ Mίσθωση εγκατάστασης μονάδας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για την ρύθμιση του Ph του εισερχόμενου ανεπεξέργαστου νερού της Ε.Ε.Ν. του έργου : « Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», στην περιοχή «Χαράκι» Ρόδου καθώς και την προμήθεια υγρού CO2.
3/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/02/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/02/2016 Π.Ε ΜΗΛΟΥ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/1/2016
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-12-2015
27/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/01/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
27/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
26/1/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
26/1/2016
Διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων
26/1/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2015
25/1/2016
«Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
22/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ- ΡΟΔΟΥ
22/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
21/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 : ΚΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 81.118,80€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.635,40€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
20/1/2016
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή - Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου"
20/1/2016
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
19/1/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΣΥΡΟΥ 18-01-2016 - ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
19/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΡΟΥ 18-01-2016
18/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
15/1/2016
Ενημέρωση για Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
15/1/2016
Χάρτης Υπηρεσιών & Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ρόδου
14/1/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Σύρο
13/1/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13/1/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ FOODEXPO GREECE 2016
12/1/2016
Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α
11/1/2016
« ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
10/1/2016
Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Νoτίου Αιγαίου Οδικός Χάρτης 2015-2020
4/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
4/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΝΑΞΟΥ
4/1/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016" 2. " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016"
4/1/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
31/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΣΥΡΟΥ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
31/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
30/12/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
30/12/2015
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (HARDWARE)''
29/12/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου»
29/12/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
29/12/2015
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Π.Ε ΣΥΡΟΥ
23/12/2015
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια Λογισμικού (Software)για τις Π.Ε. Κυκλάδων.
23/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015)
23/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
22/12/2015
Σήμανση - Ασφάλεια οδικού δικτύου Νάξου - Αμοργού & Ηρακλειάς
21/12/2015
Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2015
21/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ B ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2015
21/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ A ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
21/12/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
21/12/2015
Διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μυκόνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 1.740.000,00 ευρώ
18/12/2015
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/08.08.2013
18/12/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015
18/12/2015
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
15/12/2015
Ψηφιακά έντυπα με οδηγίες αυτοπροστασίας για τη χειμερινή περίοδο
15/12/2015
Διαδραστική πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου για τα νησιά / Καμπάνια "Like no other" / Tριετές Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
15/12/2015
Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
14/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
9/12/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ,ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΤΛ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΑΡΠΑΘΟΥ,ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
9/12/2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αριθμός:149625/12337/2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
9/12/2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αριθμός:149626/12338/2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
9/12/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
8/12/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των επισήμων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ΄ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016
8/12/2015
Ενημέρωση για την πρόληψη Σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων
8/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
7/12/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016
7/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είδη τροφοδοσίας - Catering
4/12/2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (COURIER)
4/12/2015
Δημοπρασία του έργου "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Αντιπάρου"
2/12/2015
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου), για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
30/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/11/2015
Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
27/11/2015
Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
26/11/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
25/11/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
24/11/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων βιβλίων Κτηματολογίου Ρόδου" προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
20/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
20/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
19/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
19/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΥ 16-11-2015
19/11/2015
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 31-12-2015 - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»
18/11/2015
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων
17/11/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε Δωδεκανήσου).
16/11/2015
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - HARDWARE ''- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
16/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.200,00 € ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
16/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 16.11.2015
16/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
12/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
12/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
11/11/2015
Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΥ,ΣΙΚΙΝΟΥ,ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ,ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ»
10/11/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
9/11/2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6/11/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου έτους 2016 πρoυπολ με ΦΠΑ (23%) 65.805,00 €.
5/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
5/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
4/11/2015
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016 – Συμπληρωματικές Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου 2015»
4/11/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)- ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4/11/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)- ΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4/11/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
3/11/2015
Έναρξη λειτουργίας ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
3/11/2015
Εγχειρίδιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης (σήμανσης) και καταγραφής των αιγοπροβάτων
3/11/2015
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος, Κως και Κάρπαθος»
3/11/2015
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016
2/11/2015
Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων
30/10/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07, για το έργο « Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) έτους 2016 ».
30/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
30/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
29/10/2015
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ )ΚΑΙ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
29/10/2015
(Ορθή επανάληψη ως προς την ορθή αναγραφή των αριθμητικών στοιχείων του μέγιστου αριθμού ΕΔΧ της παρ.Β) Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) – χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2015
27/10/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής χαράς του Νηπιαγωγείου Ιαλυσού.
23/10/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για « Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»
22/10/2015
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/10/2015
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2015.
20/10/2015
Δωρεάν στέγαση από την ΧΕΝ πρωτοετών φοιτητριών που εισήχθησαν σε Σχολές της Αθήνας
20/10/2015
Υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ
16/10/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 122745/10124/13-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων
16/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
14/10/2015
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο
14/10/2015
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού και χειριστή μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου 2015.
14/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
14/10/2015
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη ν. Σύρο
13/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
13/10/2015
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Θήρα
12/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
12/10/2015
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κω και Αστυπάλαια
9/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA
9/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
8/10/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ ( ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4 ΚΑΙ 5)
7/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ
7/10/2015
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθος και Κάσος»
6/10/2015
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 39.000,00 € προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 3 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, προϋπολογισμού 6.032,00 € συν Φ.Π.Α.
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»-Ομάδα 2 : ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 3.620,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού 19.530,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού 19.530,00 € συν Φ.Π.Α.
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 5 : ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, προϋπολογισμού 11.080,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
2/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 7ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας-Πειραιάς, 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2015»
2/10/2015
"ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΝΑ"
28/9/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
24/9/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή στους Δήμους Σικίνου και Ανάφης.
22/9/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Θήρα
22/9/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσηςσε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
18/9/2015
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θήρας»
18/9/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ»
18/9/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ
15/9/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
10/9/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 60.000,00 € προ φπα
4/9/2015
Μέχρι τις 30-11-2015 οι αμπελουργοί θα πρέπει να υποβάλουν τις φετινές δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων
4/9/2015
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
4/9/2015
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
2/9/2015
Έκθεση γλυπτικής του κ. Νίκου Φλώρου
1/9/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου.
31/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
31/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4694/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013
31/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4700/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
28/8/2015
Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης Π/Υ της Π.Ν. Αιγαίου μηνός Ιουλίου 2015
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.4620/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4629/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ 4613/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4595/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
24/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
24/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
21/8/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδοτών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού 39.561,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%)
20/8/2015
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
18/8/2015
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΗΣ(2014)
17/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
«Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στα νησιά Κω και Αστυπάλαια»
12/8/2015
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
10/8/2015
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Αμοργού (χρήση 2015)"
10/8/2015
Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Σήμανση - Ασφάλεια οδικού δικτύου ν. Κέας , Κύθνου , Σύρου , Πάρου , Τήνου , Μυκόνου"
7/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
5/8/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/8/2015
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/1/2015 – 30/06/2015
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΗΣ ΠΙΖΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΝΤΑ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΣΙΣΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΗ ΜΙΧΑΗΛ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
3/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/7/2015
Ισότητα των φύλων
28/7/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ (2015)»
28/7/2015
«Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
28/7/2015
Πίνακας νησιών που απαιτείται να εξυπηρετηθούν με ΚΜΤΕΟ.
28/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ) και ελεγκτικού προσωπικού, σύμφωνα με την 68067/6255 απόφαση Υπ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
27/7/2015
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 39.000,00 € προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».
24/7/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
24/7/2015
«Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2015 - Δράση 4.1 <Αναλύσεις μελιού>- Υποβολή αιτημάτων έως 31 Ιουλίου 2015.»
23/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23 / 07 /2015
22/7/2015
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου » (Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 5307/21-07-2015)
22/7/2015
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου » (Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 5282/20-07-2015)
22/7/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
21/7/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 703.135,41 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
17/7/2015
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
15/7/2015
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών περιόδου 2015 – Αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015»
10/7/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου(Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 2737/20-04-2015)
8/7/2015
Eπιστροφή των εγγυητικών επιστολών
8/7/2015
Προστασία από δασικές πυρκαγιές και κάθε ειδους φυσικές καταστροφές και καύσωνα.
7/7/2015
Απόφαση καθορισμού νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
7/7/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΝΕΑΣ» - «ΟΚΤΩΣ» - «ΔΕΚΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ»
2/7/2015
Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
30/6/2015
Τεύχη δημοπράτησης Συντήρηση οδικού δικτύου ν Μυκόνου 2015
29/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25/6/2015
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».
24/6/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015)
22/6/2015
«Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 112 Γεωργών «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης έτους 2014»
22/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
17/6/2015
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης - πείτε τη γνώμη σας!
11/6/2015
Ανακοίνωση από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Ιουνίου 2015.
11/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΪΟΥ 2015
9/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
9/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
8/6/2015
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
8/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 08Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
5/6/2015
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ’ Τριμήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α’ Τριμήνου 2015.
5/6/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ
2/6/2015
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/ 17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
29/5/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 04 06 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
26/5/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.388.088,52€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α 9% (CPV 60130000-8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ).
26/5/2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLELLA FASTIDIOSA
21/5/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
20/5/2015