Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Λίστα Άρθρων:
10/8/2020
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/6-8-2020 ΦΕΚ 29
7/8/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Αυγούστου 2020.
7/8/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Αυγούστου 2020.
4/8/2020
Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση του φακέλου Ανανέωσης – Τροποποίησης της ΑΕΠΟ για τη Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
31/7/2020
Δημοσιοποίηση Αίτησης Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
31/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
31/7/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/7/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 06 Αυγούστου 2020.
29/7/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 07 Αυγούστου 2020.
29/7/2020
Πληροφορίες για εγκατάσταση ΑΡΓΩ Α.Ε. Ελληνική ανώνυμος εταιρεία πετρελαιοειδών στην νήσο Κάλυμνο
28/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ME ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΔΟ , ΤΗΛΟ (σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες).
24/7/2020
"ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ , ΤΗΛΟΣ και ΚΑΣΟΣ "
24/7/2020
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2020
23/7/2020
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Tροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
23/7/2020
Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ5 2020
23/7/2020
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 4.358.974,36 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
23/7/2020
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ.αριθμ.ΣΟΧ 6/2020 ανακοίνωσης της Π.Ν.Αιγαίου για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων στην Π.Ε Ρόδου της Π.Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας»
23/7/2020
Διακήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ" Εκτιμώμενης αξίας 7.240.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
21/7/2020
Συντή