Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/06/2018
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την « Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:10 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.