Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/06/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων για τα Έτος 2018 - 2019»

Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων  για τα Έτος 2018 - 2019»/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση .pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 24/5/2019 9:05 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.