Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/06/2018
Θέμα:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Αριθμός / Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 50706

Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 484.622,88

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-07-2018 21:00:00

 

Συνημμένα αρχεία :

 

--------18-6-2018----------------------------------------------------

Διευκρινήσεις (υπ’ αριθ .1) επί του διαγωνισμού στο αρ. πρωτ.5340/18-6-2018 έγγραφο

 

--------27-6-2018----------------------------------------------------

Διευκρινήσεις :

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο Παράρτημα Γ΄

Οι ποσότητες και οι τόποι παράδοσης των προϊόντων περιέχονται στο Παράρτημα Δ΄

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ τα περιεχόμενα των συμπιεσμένων αρχείων που δημοσιεύθηκαν στις 11-6-2018 που αφορούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κατανομές ποσοτήτων ανά είδος και τους τόπους παράδοσης

 

 

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 24/5/2019 9:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.