Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/06/2018
Θέμα:
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου ‘’Kατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας’στην Ν. Κέα.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου ‘’Kατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας’στην Ν. Κέα.

Η Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή Εργασιών, Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 24/5/2019 9:10 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.