Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/05/2018
Θέμα:
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 01/2018 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου ALTERECO.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:02 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.