Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/05/2018
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 2.650.000,00 €

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:04 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.