Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/04/2018
Θέμα:
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας/ckfinder/userfiles/files/Διακήρυξη - 6ΡΥΜ7ΛΞ-0ΕΕ.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.