Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/04/2018
Θέμα:
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 2018.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/12/2018 8:16 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.