Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/03/2018
Θέμα:
Συνδέσεις στο νέο ΟΠΣ της Περιφέρειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδέσεις στο νέο ΟΠΣ της Περιφέρειας
   
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
   
Εκτός από : ΡΟΔΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ,Δ.Ο.Υ.)
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
   
  Μέσα από το τοπικό δίκτυο για ταχύτερη σύνδεση.

Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.
 
   
   
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 28/9/2021 9:30 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.