Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 01/03/2018
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 - Τηλ.: 2241364713-714

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 667/27-02-2018 αίτηση της κας. Μαλαματένης Μ. Φαναριώτη, Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνουσας Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της «Ν. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094272539, Δ.Ο.Υ. ΚΩ – Έδρα: οδός Χριστόδουλου Τσιγάντε, Κως 85300 – email: fanar1@otenet.gr) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                                                                                                                                                 ΜΕ Ε.Π.

                                                                                                                                                                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             

                                                                                                                                                                                                             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                                                                                                                         ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/12/2018 1:42 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.