Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/02/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) Ανανέωσης - Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά : Ορυχείο Μπετονίτη -Ποζολάνης συνολικής έκτασης 181.372,70 μ. με επέκταση - συμπλήρωση - τροποποίηση της με α.π 10349/28-06-07 Απόφασης Έγκρισης Περ/κών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περ. Νοτ. Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/12/2018 6:45 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.