Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/02/2018
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 24/3/2018 9:31 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.