Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/02/2018
Θέμα:
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την «Ηχητική Κάλυψη των επίσημων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ’ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2018»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την «Ηχητική Κάλυψη των επίσημων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ’ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2018»/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018 - 1.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:02 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.