Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/02/2018
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΄΄ Προμήθεια τριακοσίων (300) μέτρων φορητής μεταλλικής περίφραξης οριοθέτησης κυκλοφορίας πεζών ΄΄

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:05 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.