Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/02/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης ?ερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) από υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύουν στις ΠΕ Ρόδου, Κω,Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:10 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.