Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/02/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας, με κωδ. Ονομασία ‘’ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΤ 0110024’’ στον Δήμο Αστυπάλαιας Π.Ε Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ‘’ για λογαριασμό της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ.»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:02 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.