Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/02/2018
Θέμα:
Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 14/11/2018 4:23 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.