Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/01/2018
Θέμα:
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων από 1-1-2017 έως 31-12-2017 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/8/2019 9:31 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.