Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/01/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.4759/25-01-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στον ‘’Υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδ.ονομασίας ‘’ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 1000233’’ στη θέση ‘’ΣΚΑΛΙ’’ , Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Αρχίπολης Δ.Ε Αφάντου, της ΠΕ Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’ για λογαριασμό της εταιρείας ‘’VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ’’ με σκοπό την αντικατάσταση του εξοπλισ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.