Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/01/2018
Θέμα:
Aνάδειξη των μελών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων για τα Έτος 2018 - 2019» Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Α.2. Επιτροπές Παραλαβής

Aνάδειξη των μελών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων  για τα Έτος 2018 - 2019»
Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 
Α.2. Επιτροπές Παραλαβής 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.