Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/01/2018
Θέμα:
Aνάδειξη των μελών συγκρότησης : Α. Επιτροπών προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2018 για την Π.Ε. Κυκλάδων : Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Α.2. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων/προσφυγών Α.3. Επιτροπές Παραλαβής Β. Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών/αναγκαιότητας και παραλαβής προμηθειών ειδών και υπηρεσιών συντήρησης- επισκευής οχημάτων έτους 2018.

Aνάδειξη των μελών συγκρότησης :
Α.  Επιτροπών   προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2018 για την Π.Ε. Κυκλάδων :
Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 
Α.2. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων/προσφυγών
Α.3. Επιτροπές Παραλαβής 
Β. Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών/αναγκαιότητας και παραλαβής προμηθειών ειδών   
και υπηρεσιών συντήρησης- επισκευής οχημάτων έτους 2018.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 8:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.