Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/01/2018
Θέμα:
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 14/11/2018 4:23 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.