Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/01/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ(ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 80m3/ημέρα πόσιμου νερού ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ, στην νήσο Σύμη, ΠΕ Ρόδου για λογαριασμό του φορέα του έργου : IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΜΗΣ/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 8:57 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.