Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Κωνσταντινίδη Αθηνάς που πρόκειται να εγκατασταθεί σε μισθωμένο αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 5.326,20 τ.μ. στη θέση Βροντή, βορειοδυτικά της πόλης της Καρπάθου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/12/2018 6:45 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.