Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :"Λειτουργία υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων στη θέση Πολλώνια Ν.Μήλου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/12/2018 6:48 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.