Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/12/2017
Θέμα:
Λίστα αναμονής ειδικότητας Π.Ε. Κυκλάδων.

EΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : 3 ΕΤΗ, 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΚΡΕΜOYN  2  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

                                                 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΓENIKH ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : 2 ΕΤΗ, 3 ΘΕΣΕΙΣ,  ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ                                               

                                               ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : 4 ΕΤΗ, 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

                                                ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ :30 ΜΗΝΕΣ (2,5 ΕΤΗ), 2 ΘΕΣΕΙΣ,  ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

                                                ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : 1 ΕΤΟΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

                                                ΥΠΑΡΧΕΙ 1 ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : 2 ΕΤΗ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

                                                ΥΠΑΡΧΕΙ 1 ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 1 ΕΤΟΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

                                                ΥΠΑΡΧΕΙ 1 ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ

 

 

 Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2281082468

FAX: 2281082626


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 21/1/2019 12:38 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.